Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg

Europa en MigrantenOnderzoeksjournalist Peter Stuivenberg vertelt wat ons te wachten staat indien de EU de stroom aan vluchtelingen niet onder controle krijgt. Hij neemt u mee naar Noord- en Midden-Afrika. U kijkt over zijn schouder naar armoede, rovers, jihadisten en oorlog. Hij laat zien waarom de EU een multicultureel beleid nastreeft, met als gevolg Groot-Brittannië Exit. Peter bezocht meer dan 50 landen, trok door woestijnen en oerwouden en zeilde over oceanen. Hij woonde in Nederland, Duitsland, Engeland, Suriname,de Azoren, Brazilië en Nigeria en sinds 12 jaar in Zuid-Afrika en Bonaire. Trend-watcher: Afrika, economische ontwikkeling en migratie. Voor lezingen, pep talks: info@peterstuivenberg.nl. Twitter: @Stuivenberginfo. Boek: 256 pagina’s paperback, € 19,95, ISBN: 978 90389 25615, NUR: 740, Uitgeverij Elmar, September 2016. Te koop bij o.a. BrunaBoekhandel Web van TrojeBeginopECI , Bol en te zien bij  bibliotheken. Klik hier voor het inkijk-exemplaar

Category Archives: Cultureel Marxisme

Open brief aan minister-president Mark Rutte

Open brief aan minister-president Mark Rutte

Open brief aan minister-president Mark Rutte. Beste mijnheer Rutte. Er is in Nederland en West-Europa een strijd gaande tussen ‘goedmensen’ en ‘nationalisten’. De ‘goedmensen’ gesteund door de regering willen economische migranten met een totaal andere cultuur en religie integreren. Continue Reading

Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid

Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid

Ik kan er niet meer omheen: Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid. De staat ofwel Big Brother bepaalt hoe te leven en wat te zeggen. Tegendraads handelen leidt tot belachelijk maken, het verliezen van je baan of strafvervolging. Wanneer u ageert tegen een multiculturele versmelting van volkeren en religies, bent u een fascist. Wanneer u als autochtone… Continue Reading

Aanval op gevestigde orde niet te stuiten

Aanval op gevestigde orde niet te stuiten

De aanval op de gevestigde orde is niet te stuiten. De liberaal en sociaaldemocratische heerschappij valt om.  Eerst verzet in Groot-Brittannië de werkende klasse zich tegen de politieke en financiële elite. Daarna het Amerikaanse volk. Continue Reading

Zwarte Piet en Hollandse folklore

Zwarte Piet en Hollandse folklore

Voor de laatste keer Zwarte Piet en Hollandse folklore. Op het vorige artikel  ‘Ondergang van Zwarte Piet‘ zijn per email veel reacties gekomen. Met name vanuit de links-liberale hoek. Er wordt gesteld dat  Zwarte Piet geen oer-Hollandse folklore is. Het feest discrimineert. Het doet herinneren aan een koloniaal verleden. Continue Reading

Ondergang van Zwarte Piet

Ondergang van Zwarte Piet

Sylvana Simons wil de ondergang van Zwarte Piet. Zij legt als minderheid haar wil op aan de meerderheid.  Sylvana vindt  Zwarte Piet een racistisch type. Maar heeft zij gelijk? Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas als Aap en Noot bij Mies. Een oer-Hollandse folklore, niet meer en niet minder. Wie geeft Sylvana het recht om als… Continue Reading