Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Geweld begaan door allochtonen en illegalen

Geweld begaan door allochtonen en illegalen

Hoe groot  is de omvang van het geweld begaan door allochtonen en illegalen? Hoeveel komen in het criminele circuit terecht? Hierover bestaan geen recente cijfers. De overheid verbergt deze. Wel zijn er aanwijzingen.

Volgens het rapport ‘Geweld’ van de Nederlandse Politie van maart 2013 wordt 51,3 procent van ‘expressieve’ geweldsmisdrijven gepleegd door autochtonen. Dat is een verkrachting of iemand in elkaar slaan. Zo’n 48,6 procent staat op naam van allochtonen en niet-ingezetenen. Bij ‘instrumenteel’ geweld (diefstal) is 26,9 procent van de daders van autochtone afkomst en 71,2 procent zijn allochtonen. Het rapport is van Internet verwijderd, maar kan op aanvraag worden toegestuurd.

Mishandeling en diefstal

Geweld onder allochtonen en illegalen
Voor relletjes, mishandeling en verkrachtingen deinzen migranten niet terug.

In 2012 registreert de politie 62.000 gevallen van mishandeling. Uit slachtofferonderzoek blijkt dat 1 op de 20 Nederlanders wordt verkracht, geschopt of geslagen. Dat zijn 850.000 personen per jaar! Breng ik deze cijfers in perspectief met de samenstelling van de Nederlandse bevolking van 2015, dan plegen 11,8 procent van de autochtonen geweldmisdrijven, tegenover 88,2 procent niet-westerse allochtonen. Diefstal komt verhoudingsgewijs voor rekening van 91 procent van niet-westerse allochtonen. Deze verhoudingen vertalen zich ook in de gevangenisbevolking: 63 procent is allochtoon en bestaat voornamelijk uit Marokkanen, Surinamers, Turken, Antillianen en overige Afrikanen.

Situatie in Duitsland

Geweld onder allochtonen en illegalen
Migrantenrellen in Frankrijk

Volgens Stefan Schubert plegen migranten 22.900 strafbare feiten en 23 moorden per maand. Hij berekent dit aan de hand van de gegevens van de Duitse federale recherchedienst, de Bundeskriminalamt BKA, en het feit dat in Duitsland net als in Nederland slechts 1 op de 2 strafbare feiten wordt opgehelderd. Bij woningdiefstal is dat niet meer dan 15,9 procent, hetgeen de 152.123 genoteerde inbraken brengt tot een schrikbarend getal van 956.748 per jaar! Het aandeel van migranten in diefstal is volgens BKA in 85.035 gevallen bewezen en het aandeel in roofovervallen met lichamelijk letsel in 36.100 gevallen. Veel diefstallen worden gepleegd door jonge mannen uit Algerije, Tunesië, Marokko en Turkije. Het zijn veelal de oudere zonen van de familie die naar Duitsland worden gestuurd om geld in te zamelen om daarmee de rest van het gezin naar Europa te smokkelen.

Merendeel gevangenen is allochtoon

In Duitse gevangenissen zitten voor 75 procent migranten en allochtonen.  Omringende landen tonen hetzelfde beeld: 42,5 % van de Antwerpse gevangenisbevolking is illegaal, meestal van islamitische afkomst. In Frankrijk is 70 procent van de gevangenen islamiet en in Groot-Brittannië is het aantal moslimgevangenen in 10 jaar bijna verdubbeld: van 6.571 in 2004 tot 12.255 in 2014 (81).

Geen economische vluchtelingen

Geweld onder allochtonen en illegalen
Migranten, vluchtelingen op vakantie in Europa

Uit bovenstaande blijkt dat het geen goed plan is om Noord- en Midden-Afrikaanse economische vluchteling in huis te halen. Het is vragen om ellende. Het begint met het gezeur dat er geen televisie is of niet het juiste eten of te weinig geld of geen gratis Wifi of geen eigen flat. Daarna gaan velen, zoals ze thuis zijn gewend, ‘winkelen zonder betalen’. Ook worden de westerse vrouwen gediscrimineerd om de simpele reden dat een vrouw in een Afrikaanse cultuur geen waarde heeft. Uiteindelijk eindigt het in veel gevallen met criminaliteit.
Is het afwijzen van economische migranten wreed of onmenselijk? Degene die dit zegt moet uit zijn tuinkabouterstoel opstaan. En het idee dat de gehele wereld mooi, lief en aardig is en dat alle mensen elkaars gelijken zijn, vaarwel zeggen.

1987, Jemen

In 1987 kom ik met mijn zeiljacht aan in Aden, Jemen, op terugreis van een 3 jaar durende wereldomzeiling. Dit klinkt bourgeoisie maar is het niet. Ik heb hard genoeg voor mijn droom moeten werken. Dat is dus 29 jaar geleden in een periode toen er geen oorlog was in Syrië, weinig gedonder in Somalië, en er geen terroristische organisaties bestonden als Islamitische Staat of AQMI of Boko Hara.
Ik gooi het anker uit in een smerige haven. Vlak achter mij ligt een vissersboot, tjokvol met mensen, ongeveer 300. Al die mensen worden met bootjes van de havendienst van boord gehaald en aan land gebracht. Zonder deze mensen in te schrijven of naar papieren te vragen worden zij op een voetbalveld met wat tenten en toiletten ondergebracht. Iedereen kan gaan en staan waar hij of zij wil. Ik kan beter zeggen waar ‘hij’ wil, want er zijn weinig ‘zij’s’.

Vakantiegangers zonder visum

Een paar jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar lopen naar mij toe met de vraag of zij een klusje kunnen opknappen. Uiteraard voor geld. Ik raak met hen in gesprek. Het blijken de beter gesitueerden van Somalië te zijn. De tocht kost rond de 2.000 dollar, die meestal wordt betaald door de ouders, een broer of zus of een ander familielid. Het zijn dus niet de armen, niet de hongerigen en ook niet degenen die op hun hoofd worden getimmerd. Iedereen is op weg naar West-Europa, naar Nederland om precies te zijn. In feite kijk ik naar een groep vakantiegangers zonder visum.

Waarom Nederland?

‘Ze zeggen dat ik daar genoeg geld krijg om te leven en een huis.’
‘Heb jij dan geen huis of werk?’
‘Jawel,’ en lachend, ‘maar dan moet ik werken.’
‘Weet je waar Nederland ligt?’
‘Nee.’
‘Ken je het klimaat?’
‘Nee.’
‘In de winter is het koud en het regent.’
‘Jij bedoelt het is er niet zo warm als hier?’
‘Nee.’
‘Ohh, dat zie ik dan wel weer.’
‘Spreek je Nederlands?’
‘Nee.’
‘Ga je dat leren?’
‘Misschien, jullie spreken toch Frans?’
Tja…
‘Wat doe jij als jij niet wordt toegelaten?’
‘Dan ga ik naar een ander land.’
‘En als jij daar ook niet wordt toegelaten?’
‘Kom nou toch, Europeanen zitten vol schuldgevoel vanwege het verleden. Die helpen ons wel.’
‘Welk verleden?’
‘Jullie zijn in Afrika op slavenjacht geweest.’
‘Dat was 400 jaar geleden of zo.’
‘Nou en? Jullie zijn ook rijk, dus kan je best wat afstaan.’
‘In feite vraag jij om door Nederlanders voor nop onderhouden te worden.’
‘Waarom niet?’
‘En wat denk jij daarmee te bereiken?’
‘Een leuk meisje trouwen.’
‘Zijn er bij jullie thuis dan geen meisjes?’
‘Ja, maar die kleden zich stom. De meisjes in Nederland zijn sexy.’

I rest my case…

5 Responses to Geweld begaan door allochtonen en illegalen

 1. De kwaadaardige kern van de westerse elites kent donders goed het effect van massale immigratie op de Europese psyche. Men wil gewoon een terugkeer van het fascisme! Ex-nazi’s speelden een sleutelrol in de constructie van de EU. Google op “the nazi roots of the Brussels EU”. Massale migratie, moslimterrorisme en de komende moeder van alle financiële crisissen zullen leiden tot de triomfantelijke terugkeer van het fascisme!

 2. Politie blij, Pers blij, Politiek blij, Parket blij

  Dit is duidelijk de bedoeling, geo-politiek. VN, EU, zelfs de NAVO, dwingen dit af.

  Het is gekend; de meesten van de import die naar de EU wordt overgevaren zal nooit een baan vinden. Immers Club v. Rome streeft naar banenloze groei, post-industriële economie.
  Al deze mensen gaan wel recht op WAO hebben. Het streven is er 60 miljoen over te varen, voor 2050.

  De monopolitiek kan perfect volstaan met het eigen feitenvrije discours, de ‘politiek correcte’ monopolitiek. Wie maakt ze wat?

  Zover hebben we dit al laten door-etteren.

  Meegaan met de politiek correctheid is het veiligst voor de carrière; oppositie wordt al actief beschimpt, gebrandmerkt, als terrorisme bestempeld, opgespoord en vervolgd.

Leave a reply

drie + veertien =