Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Zijn migranten hoog opgeleid en inzetbaar?

Zijn migranten hoog opgeleid en inzetbaar?

Zijn migranten hoog opgeleid en inzetbaar in ons arbeidsklimaat? De EU vindt van wel en zet de grens open voor miljoenen economische vluchtelingen uit zo’n 31 landen. Zij zouden bijna meteen in ieder arbeidsproces inzetbaar zijn. Deze hoogopgeleide niet-Europeanen genieten de voorkeur boven de 22 miljoen EU werklozen.

Universiteit als graadmeter

Om te zien of migranten passen bij het West-Europese arbeidsklimaat kijk ik naar de wereld rangschikking van universiteiten. Een universiteit is per definitie een centrum voor het verspreiden van kennis, het uitvoeren van onderzoek en het opleiden van vakmensen. Een hoge notering betekent dat een (technische) universiteit top professoren voor de klas heeft staan en top academici en technici aflevert. Een lage notering dat dit niet of in veel mindere mate het geval is. Hierbij teken ik aan dat het studieprogramma en het leerniveau van universiteiten met eenzelfde rangschikking met elkaar overeenkomen. Academici of vakmensen die door deze universiteiten worden geproduceerd, zijn dus van hetzelfde niveau.

Top 100

Zijn migranten hoog opgeleid en inzetbaar?
Harvard, een van de Amerikaanse top universiteiten.

Onder de top 100 universiteiten in de wereld vinden wij de Verenigde Staten met 59 universiteiten. De Amerikanen nemen maar liefst de eerste 10 plaatsen in beslag. Ook nemen zij 40 posities in onder de eerste 50 universiteiten. Verder vinden wij er Europa met 20 universiteiten, Canada, Australië, China, Taiwan, Zuid-Korea, Singapore, Japan, Brazilië en Mexico. Al deze landen met top universiteiten hebben sterke en innovatieve economieën.

Top 500 en 1000

De top 500 heeft als extra nog meer Europese landen waardoor het aandeel in de top 500 op 217 universiteiten komt. Ook zien wij voor het eerst universiteiten uit Iran, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië. De top 1000 laat nog meer Europese universiteiten zien. Het aandeel komt nu op 420 ofwel 42 procent. Ook verschijnen er op deze lijst universiteiten uit Libanon, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte.

Universiteiten uit migratielanden

Zijn migranten hoog opgeleid en inzetbaar?
De universiteit van Grenada.

De beste universiteit in Syrië, de universiteit van Damascus, staat in de wereld rangschikking op de 4.152ste plaats. De Tishreen universiteit volgt daarna op plaats 7.360, de Al Baath universiteit op plaats 8.879 en de overige zijn ver onder de 10.000 met de Al Shahbaa universiteit op plaats 23.155.
Vergelijk ik Syrië met Nigeria dan doen de Nigerianen het aanmerkelijk beter. Daar staat de universiteit van Ibadan op plaats 1.296, die van Covenant University Ota op 2.027 en de Obafemi Awolowo University op 2.119. Ook volgen er nog 9 andere universiteiten voordat zij op hetzelfde niveau uitkomen als de beste universiteit in Syrië. Blijkbaar zijn de Nigerianen slimmer dan de Syriërs. Ook Algerije doet het stukken beter dan Syrië. De Université Djillali Liabes staat op plaats 1.733, gevolgd door 18 anderen. En wat te denken van Soedan met de universiteit van Khartoum op de 1.689ste plaats? En Tunesië met Université de Tunis El Manar op plaats 2.701? Zelfs Kameroen met Université de Yaounde op plaats 3.480 doet het beter dan Syrië. En om een dwarsstraat te noemen: ook de Saint George’s University in Grenada, een klein eiland in het Caribische gebied, scoort met de 2.787ste plaats een stuk hoger. Of Fiji in de Stille Zuidzee met de University of the South Pacific op plaats 2.031!

Geen aansluiting op de arbeidsmarkt

Van de zogenaamd hoogopgeleide Syriërs staat allerminst vast dat zij aansluiting bij de arbeidsmarkt vinden. Taalvaardigheid is vrijwel altijd een probleem. Daarbij komt dat in Kaboel, Bagdad of Damascus behaalde diploma’s zelden aansluiten op wat in Nederland aan kennis en vaardigheden wordt verwacht.
Dergelijke berichten komen ook uit Duitsland. Omroep ARD meldt, op basis van verklaringen van asielzoekers, dat 11 procent geen enkele school heeft bezocht. Slechts 25 procent heeft alleen lagere school. Ongeveer 30 procent volgde een vorm van middelbare opleiding. Slechts 16 procent volgde gymnasium of vwo en 15 procent hoger onderwijs. Let wel, dat is wat de migranten zeggen. Dit is niet na te trekken.

Spark

Zijn migranten hoog opgeleid en inzetbaar?
De gebombardeerde universiteit van Aleppo levert even geen academici af.

De Nederlandse hulporganisatie Spark merkt op dat veel zogenaamd hoger opgeleiden niet aansluiten bij het West-Europese onderwijssysteem. Spark looft namens de Nederlandse overheid 30 studiebeurzen uit voor Syriërs die door de oorlog niet in eigen land kunnen studeren. Er komen 800 aanvragen binnen, waarvan er 100 in behandeling worden genomen en waarvan uiteindelijk 13 Syriërs voor het Nederlandse hoger onderwijs worden uitgenodigd. Dat is 1,5 procent. De rest valt af. De meesten halen niet de taaltest Engels of zakken voor de Graduate Management Admission Test (GMAT), een test waar de student wordt beoordeeld op elementaire wiskundige en analytische vaardigheden.
Spark adviseert het overige geld te besteden aan studiebeurzen voor de universiteit van Gaziantep in Turkije.Voor de prijs van 1 student in Nederland kunnen daar 7 Syrische vluchtelingen studeren. Dat is inclusief huisvesting, eten en studiemateriaal. Ook probeert Spark om Syriërs aan een studie in eigen land te helpen.

Bijstand

Dat het opleidingsniveau van asielzoekers ver onder dat van Nederlandse leeftijdsgenoten ligt, laten de bijstandscijfers zien. Hoewel niet-westerse allochtonen zo’n 12 procent van de bevolking uitmaken, vormen zij de helft van het totaal aantal bijstandsgerechtigden. De Somaliërs met 70 procent en de Syriërs met 75 procent zijn de recordhouders. Het gaat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS vooral om personen die qua taal en opleiding op grote afstand van de arbeidsmarkt staan. Van de ruim half miljoen mensen met bijstand bestaat de helft uit niet-westerse allochtonen en een kwart uit westerse allochtonen.

Opleiden kost geld

Ook kost het opleiden van migranten veel geld, omdat het kennisniveau niet aansluit bij de West-Europese arbeidsmarkt. Zo moet het ‘verzorgingsstaattekort’ worden verdubbeld alsook andere kosten zoals asiel, integratie, onderwijs en criminaliteitspreventie. Deze situatie zal in de toekomst alleen maar verergeren. Er is alle aanleiding om met een relatief massale en voortgaande toestroom van niet-westerse immigranten rekening te houden. En het is twijfelachtig of de Nederlandse bevolking deze extra kosten wil en kan ­opbrengen. Het gaat al gauw om ettelijke miljarden euro’s per jaar. Nederland zal als gevolg van deze financiële aderlating een harder, onaangenamer en vrijwel zeker ook armer land worden.

Onbegrijpelijke politiek

Tot slot nog een ander aspect dat kleeft aan migranten met ‘hooggekwalificeerde’ beroepen zoals arts, advocaat, ingenieur, ict-specialist enz. De aanwezigheid van de complete intelligentsia van Syrië, Irak en Noord- en Midden-Afrika leidt tot een ‘braindrain’ in de landen waar zij vandaan komen. Landen die wankelen op hun economische benen vallen straks om. Dan kunnen zij met krukken en kruipend verder door het leven gaan. De ‘braindrain’ zet de landen die net uit de Middeleeuwen overeind krabbelen terug naar het neolithicum oftewel de nieuwe steentijd. Dat is een periode ver voor de jaartelling waarin landbouw, veeteelt, werktuigen en metaalbewerking worden uitgevonden. Europa kan straks de knip openen om aldaar mensen op te leiden. Is dat niet volkomen, maar dan ook werkelijk volkomen absurd?

Pleidooi grenzen dicht

Zijn migranten hoog opgeleid en inzetbaar?
De grenscontrole weer invoeren.

Ik snap het pleidooi om de grenzen te sluiten om Nederland tegen armoede en cultureel verval te beschermen. Ook snap ik dat de economische vluchtelingen in hun land van herkomst moeten worden geholpen om een bestaan op te bouwen. Het is beter om de tientallen Europese miljarden aan dat doel te besteden, dan aan behuizing en bijstand in een West-Europees land. Daarom: denk goed na waarop u stemt. U heeft de toekomst van zowel uw kinderen als van de migranten  in  handen. Indien u stemt voor het huidige Europese migratiebeleid, is West-Europa en daarmee het overwoekerende aantal migranten reddeloos verloren. Stemt u op de oppositie en voor verandering van dit EU beleid, eventueel voor een Nexit,  dan is er een kans op een toekomst. Voor zowel Nederlanders en West-Europeanen, als voor migranten.

One Response to Zijn migranten hoog opgeleid en inzetbaar?

  1. Een zeer sterk en waar verhaal waar de brainloze arrogante politieke leeghoofden wat van kunnen opsteken.

Leave a reply

14 − 14 =