Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Dit jaar aanvallen op onschuldige burgers

Dit jaar aanvallen op onschuldige burgers

De vrees is dat er dit jaar aanvallen op onschuldige burgers plaatsvinden. Islamitische terroristen die op de autochtone bevolking inhakken. Zodra dit gebeurt zal de West-Europese bevolking in opstand komen tegen de huidige migratiepolitiek en de liberale politici. De eerste demonstraties worden al gehouden. Ook is discriminatie en agressie te verwachten tegen migranten. En zullen van de Europese Unie zware grenscontroles worden geëist. Is het ontwrichten van de Europese samenleving het uiteindelijke doel van de Islamitische Staat?

 Media

Ik vind het vreselijk dat de angst voor islamitische terreur door de media wordt gebagatelliseerd. Is dit om de publieke opinie ervan te weerhouden de stroom aan migranten af te wijzen en te voorkomen dat een sociale ‘linkse’ politiek in een ‘rechtse’ politiek verandert? Bij de overval op het Parijse Bataclan concertgebouw op 13 november 2015  zijn mensen in stukjes gesneden. De Franse regering heeft dit een jaar lang verzwegen. Maar een vader ziet bij het identificeren van zijn dode zoon dat hij een oog mist. De rest van het lichaam krijgt hij niet te zien.

De gruwelen van Bataclan

Dit jaar aanvallen op onschuldige burgers
De meest afschuwelijke martelingen vonden plaats in Bataclan, Parijs.

Getuigen vertellen over het martelen van mensen op de tweede verdieping van het muziekgebouw. Ogen zijn uitgestoken en vrouwen zijn met vlijmscherpe messen in hun vagina gestoken. Een jongen moet zijn broek laten zakken zodat de aanvallers zijn testikels en penis kunnen afsnijden en in zijn mond stoppen. Van mensen, jonge meiden en jongens, wordt de buik opengesneden zodat de darmen eruit vallen. Sommigen worden onthoofd. Beestachtig. De Franse paramilitaire eenheden die de concertzaal binnenvallen lopen door plassen water, althans dat denken zij. Het is bloed. Zij stappen over dode of van pijn schreeuwende slachtoffers. Sommige politiemannen komen jankend en kotsend van de tweede verdieping terug.

Verkeersongeluk

Door een terroristenaanslag te vergelijken met een verkeersongeluk, daarbij de terreur loskoppelend van de islam als godsdienst, wordt het fenomeen terrorisme en terreur geminimaliseerd. Terzijde geschoven, weggewuifd, gekleineerd en afgezwakt. Ik moet volgens de autoriteiten het terrorisme in ‘perspectief’ zien met een onzinnig verkeersongeval. En niet  in ‘perspectief’ met de daadwerkelijke oorzaken, zoals:

– Het extreem islamitisch verlangen om het westerse cultuurgoed omver te werpen en christenen, ongelovigen en joden te vervolgen;
– Het in stand houden van een migrantenstroom waarin terroristen en criminelen onderduiken;
– Het oogluikend toelaten dat terroristenbewegingen rekruteren onder vluchtelingen;
– Het niet mogen opleggen van West-Europese normen en waarden aan migranten, zoals spreek de taal en accepteer onze cultuur of ga terug naar huis;
– Het niet mogen uitvoeren van grenscontroles;
– Het in stand houden van een multiculturalisme proces.

Dreiging voor Nederland

Dit jaar aanvallen op onschuldige burgers
Geen salafisten en haatimams in Nederland

De grootste terroristische dreiging voor Nederland is het jihadistisch terrorisme. Deze wordt verspreid door een klein aantal imams. Zij prediken in hun moskeeën onverdraagzaamheid. Zij wijzen de westerse cultuur en rechtsstaat af. En roepen dat de islam door ‘vijanden’ wordt bedreigd en dat met geweld een islamitische staat moet worden opgericht. Dit gebeurt ‘nog niet’ in Nederland, maar is het uitstel van executie? Volgens jongeren imam Yassin Elforkani zal binnen anderhalf jaar Amsterdam worden getroffen door een terroristische aanslag. De terroristische netwerken met tientallen geradicaliseerde moslimjongeren staan volgens hem klaar.

‘Er is een koran vers dat zegt “Chaos creëren is soms erger dan doden”. Deze jongeren zien dat als aansporing. Als je de ideologie accepteert, handel je ernaar,’ aldus Elforkani. Hij vindt ook dat teruggekeerde Syrië-gangers preventief moeten worden vastgezet.

Jongeren vinden in salafisme hun identiteit

De geradicaliseerde jongeren waarover Yassin Elforkani het heeft, groeien op met het idee dat de westerse cultuur en samenleving hen buitensluit. Het jihadistische salafisme geeft hen een ‘identiteit’, een ‘eigenwaarde’ en maakt hen ‘belangrijk’. Het jihadisme is zijn nieuwe thuis dat de haat tegen het Westen vormgeeft. Hij gaat geloven dat God of Allah een islamitische staat wil realiseren, waar mensen in vrede en rechtvaardigheid kunnen leven. Een staat waar onrecht verdwijnt en de eer van de moslimgemeenschap wordt hersteld. De jihad gaat zijn leven beheersen. Hij voelt zich een vrijheidsstrijder, een held. En de islam is zijn complete identiteit, zijn ‘reden van bestaan’. Het jihadisme leert hem tevens dat hij pas een compleet mens en moslim zal zijn als hij iets belangrijks doet voor God. En dat is voor God sterven. Zolang hij de dood niet omarmt als zijn beste vriend, heeft hij voor God geen waarde.

Kwestie van tijd

Het ‘nog niet’ gewelddadige salafisme is in Nederland inmiddels een onderdeel geworden van de samenleving. De vraag is of het bij woorden blijft of dat deze worden vertaald naar terreur. Er is weinig voor nodig om de balans naar geweld te doen omslaan. Arrestaties van jihadisten bijvoorbeeld kunnen een martelaarschap creëren dat collega-jihadisten kan doen besluiten om in de directe omgeving terreuracties uit te voeren. Zij worden beïnvloed door de vroegere leiders van Al Qaeda in Saoedi-Arabië te weten Yusuf al-Ayeeri en Abdulaziz al-Muqrin, die handleidingen voor een jihadstrijd hebben uitgegeven.

Realistisch beeld

In het rapport van juni 2014, ‘Transformatie van het jihadisme in Nederland, zwermdynamiek en nieuwe slagkracht’, uitgegeven door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn de risico’s op korte en middellange termijn van terroristische aanslagen in Nederland en andere Europese landen geschetst. De conclusie op pagina 53 houdt rekening met een jihad oftewel terreur oftewel bomaanslagen: ‘De terroristische netwerken kunnen Europese jihadisten specifiek opdrachten geven voor aanslagen in Europa. Daarnaast kunnen oud-IS strijders die naar Europa terugkeren op eigen initiatief, gedreven door haat of traumatisering, overgaan tot terroristisch geweld in Nederland’. De terroristische aanslagen kunnen gericht zijn tegen de overheid, de samenleving of tegen specifieke bevolkingsgroepen, zoals joden, sjiitische moslims of moslims die zich verzetten tegen het jihadisme.

Klinkt niet goed

Dit jaar aanvallen op onschuldige burgers
De feiten en cijfers zijn opgetekend in dit boek.

Ineke Roex, Sjef van Stiphout en Jean Tillie van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies, Universiteit van Amsterdam, berekenen in het rapport van juni 2010, ‘Salafisme in Nederland Aard, omvang en dreiging’, het aantal streng orthodoxe moslims dat in Nederland leeft. Dit zijn net geen ‘diehard’ salafisten, maar ze hebben wel begrip voor het geweld en het theocratische ideaal dat jihadistische salafisten uitdragen. Zij klappen in de handen als de bommen ontploffen en jihadstrijders kunnen er onderduiken. Op basis van hun onderzoek zeggen zij met 95 procent zekerheid te weten dat onder de 911.515 Nederlandse moslims (gemeten in 2010) het percentage streng orthodoxen ouder dan 15 jaar tussen de 4,36 en 7,14 procent ligt. Dit komt overeen met 39.706 tot 65.082 moslims. Ook zeggen zij dat het aantal streng orthodoxe Marokkaanse moslims ouder dan 15 jaar 17.689 tot 32.051 personen bedraagt.

Het aantal jihad-salafisten wordt door de AIVD geschat op ongeveer 3.000 mensen. De harde kern die bereid is tot geweld, bestaat uit een paar honderd personen. De meesten van deze extremisten zijn bekend bij politie en/of AIVD. De Duitse directeur van het Bundesamtes für Verfassungsschutz, schat in juni 2015 het aantal Duitse salafisten op 7.500. In 2013 waren dat er nog 3.800. Wanneer wij hierbij het aantal salafisten in Frankrijk, België en andere Europese landen optellen komen wij met gemak op 20.000. Voeg hierbij de door Europol genoemde 5.000 jihadstrijders, dan staat West-Europa voor een terroristische dreiging van een immense omvang.

Al deze mensen bekijken of een zelfmoordaanslag en daarbij met vervroegd pensioen gaan om in het ‘Hiernamaals’ van 72 maagden te genieten, een goed plan is. Nederland en West-Europa staan mogelijk en wellicht aan de vooravond van een confrontatie tussen God en de islamitische grondbeginselen. Sterkte bij het uitbrengen van uw stem.

2 Responses to Dit jaar aanvallen op onschuldige burgers

  1. Als je weet van de Kalergi plannen, weet je wat er gebeurd in het westen en wat de bedoeling is.

  2. Dergelijke taferelen die je hierboven beschrijft hebben grond op de http://theync.com/ waar tal van filmpjes staan. Ooit zag ik er een heel bijzonder tafereel hoe of een vrouw uit elkaar werd getrokken, maar in paniek met haar bovenlijf wegkrabbelde – 1 of andere tovertruuk… maar wel heel erg echt. Zo haalde ik wel meer filmpjes daar weg door, door de broncode te snuffelen, maar die hebben ze nadien gecodeerd, dus dat ging niet meer, maar het bezoek op mijn website liep weg, het werd te gruwelijk en ik trok daardoor ander soort mensen aan, niet echt de bedoeling. Waarschuwing: pornolevel is er hoog.

Leave a reply

tien + 2 =