Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
VVD’s antwoord op de Open Brief

VVD’s antwoord op de Open Brief

 

VVD’s antwoord op de Open Brief geplaatst op 26 december 2016  is opmerkelijk. Niet alleen omdat Paul van Nunen, directeur Rijksvoorlichtingsdienst antwoordt namens de Minister President Mark Rutte. Ook omdat de VVD duidelijk zijn standpunten neerlegt ten aanzien van migratie. Met die standpunten kan men het wel of niet eens zijn, maar het is een voorbeeld van een open discussie naar het volk. Ik leg de brief aan  u voor.

 Nederland biedt plaats aan degenen die worden vervolgd

VVD’s antwoord op de Open Brief
Wij willen weer een ouderwetse grenscontrole.

Quote: In uw brief vraagt u aandacht voor een publicatie van uw hand, waarin u uw visie geeft op het huidige migratiebeleid. Graag wil ik als volgt hierop reageren. In Nederland is er plaats voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging of een onmenselijke behandeling. Maar het aantal asielzoekers dat eind 2015 Europa, en daarmee ook Nederland binnenkwam, was te groot. Het werkte ontwrichtend op de Nederlandse samenleving. Bovendien werd het bestaande draagvlak voor de opvang van vluchtelingen aangetast.
Reactie: Niemand zal tegenspreken dat aan degenen die worden vervolgd een tijdelijk onderkomen moet worden geboden. Helaas wordt het begrip ‘vervolgd’ nogal ruim geinterpreteerd. Velen zijn naar Europa gekomen omdat er thuis geen of onvoldoende werk is. In Europa is meer te halen. Het zou de VVD sieren de economische vluchteling van de oorlogsvluchteling te scheiden.

Integrale samenwerking met de EU

Quote: Een integrale aanpak is nodig om het vluchtelingenvraagstuk onder controle te krijgen en te houden. Het vereist niet alleen opvang in landen, maar juist ook internationale samenwerking. Via de Europese Unie dragen we bij aan opvang in de regio en wordt gewerkt aan afspraken met bijvoorbeeld Afrikaanse landen om de grondoorzaken van migratie aan te pakken. Ook krijgt de gezamenlijke bewaking van de Europese buitengrens steeds meer vorm met bijvoorbeeld de oprichting van de Europese Grens-en Kustwacht, als opvolger van Frontex.
Reactie:  Gezien de corruptie in West-Afrika is iedere afspraak gedoemd te mislukken. Het enige dat een uitweg biedt is om aldaar een infrastructuur te scheppen met goedkope energie. En om daar industrieën te vestigen. De werkloosheid onder de jongeren is 50 % tot 90 %.

Actieplan Turkije

Quote: Van de zogeheten`en-en-en-aanpak’ is ook het actieplan met Turkije een belangrijk onderdeel. Turkije herbergt al jaren een groot aantal vluchtelingen en migranten. De Europese Unie stelt geld beschikbaar voor projecten om de opvang in Turkije te verbeteren en te werken aan meer perspectief op bijvoorbeeld scholing en werkgelegenheid in Turkije. Daarnaast neemt Europa tevens vluchtelingen over van Turkije. Daarvoor geldt een 1-op-1-afspraak, die mogelijk is vanwege de Turkse bereidheid om irreguliere migranten terug te nemen vanaf de Griekse eilanden voor de kust van Turkije. Deze afspraken waren nodig om het cynische businessmodel van mensensmokkelaars te breken…
Reactie: Turkije herbergt net als Jordanië en Libanon miljoenen vluchtelingen uit Syrië. Ook de andere buurlanden zouden moeten worden geholpen. Alleen: de kraan van migranten via Turkije, Libië en andere landen staat nog steeds  open. Reden is dat er geen halt wordt toegeroepen aan economische vluchtelingen, bij gebrek aan beleid.

Afspraken in Europa

VVD’s antwoord op de Open Brief
Geen flauw idee wat deze mensen uit Afrika in Europa zoeken?

Quote: Voor de opvang van vluchtelingen in Europa hebben de lidstaten van de Europese Unie afspraken gemaakt dat alle lidstaten daar een bijdrage aan leveren. Na een stroef begin zijn er inmiddels ruim 12.000 mensen vanuit opvangcentra in Griekenland en Italië herplaatst in Europa. Nederland heeft hierbij rond de 1.400 mensen overgenomen. Maar alle landen moeten hun afspraken nakomen, daar ligt nu de prioriteit.
Reactie: We draaien om de basisproblematiek heen. De deur van Europa staat wijd open voor iedereen die zogenaamd op de vlucht is. Aangemoedigd door Christine Lagarde van de IMF die vindt dat er in Europa arbeiderstekorten zijn en dat de Europeaan nieuw bloed nodig heeft. Anders vermindert  het volk drastisch in aantal en loopt de koopkracht achteruit.

Nieuwkomers moeten zich inleven

VVD’s antwoord op de Open Brief
Het antwoord van Paul van Nunen

Quote: Nieuwkomers hebben daarnaast altijd de taak om zich te verdiepen in de samenleving, om daar deel van uit te maken… Een van de belangrijkste kernwaarden van de Nederlandse samenleving is dat ieder mens het recht heeft om te allen tijde als individu behandeld te worden. Dat betekent dat je wordt aangesproken op je gedrag, op je inzet, op wat je allemaal doet, en op het feit dat je je niet kan verstoppen achter  kenmerken van een groep. Maar het betekent ook dat je er recht op hebt om niet beoordeeld te worden op je naam, je geloof of je uiterlijk.
Reactie: Ik begrijp hieruit dat vrouwen op straat door islamieten niet als kuthoer mogen worden uitgescholden. En verkracht. Hetgeen op grote schaal gebeurd. Maar als een mohammedaan die vrouwen minacht zegt dat zijn geloof hem gebied zo te handelen, kan deze persoon dan niet op zijn geloof worden beoordeeld?

Knap

Ik heb respect voor het feit dat Paul van Nunen namens Rutte antwoord geeft op mijn Open Brief. Maar helaas, het antwoord opent de weg naar meer vragen.

– Wat voor rechten heeft de Nederlander in zijn eigen land als hij of zij de mohammedanen die verkrachten, bommen laten ontploffen en hoofden afsnijden niet op hun geloof mogen aanspreken.
– Waarom vindt de IMF dat wij migranten nodig hebben, hetgeen de deur opent naar de instroming van vreemdelingen.
– Wat is het actieve beleid van de Europese Unie om in Afrika banen te scheppen hetgeen de stroom aan migranten wellicht wat indamt.
– Waarom geeft sociaaldemocratisch links zo af op andersdenkenden landgenoten. Van politici tot burgers. Andersdenkenden zijn fascistisch, populistisch, dragen een Hitler-snor en zijn ultrarechts. Zouden sociaaldemocraten niet moeten worden aangesproken op hun gedrag en inzet? Zij hekelen uiterst agressief de oppositie, noem het vaderlandslievend of nationalistisch, op naam, politiek geloof of uiterlijk.

Jammer

VVD’s antwoord op de Open Brief
De niet gekozen leiders van het Europese volk

De mogelijkheid tot een goed debat is er nog steeds. Op voorwaarde dat een ieder bereid is om eens een keer eerlijk te zijn. Er zijn nauwelijks oorlogsvluchtelingen in Europa. Die er zijn zitten in Jordanië, Libanon en Turkije.  De heren die aan de macht zijn proberen via miljardairs als George Soros de oppositie te breken. Er is een lobby aan de gang om Europa wegens vergrijzing vol te stoppen met migranten. De nationaliteit moet worden ingeruild. Ik ben straks geen Nederlander meer maar een Europeaan. En als ik mijn stem verhef word ik geboycot. Door media, door politici.

Wat is wijsheid? Allereerst de EU terugschakelen naar een handelsverbond.  Dus geen centrale heffing van belastingen en geen EU leger. Dan de NAVO uit hun oorlogszuchtige houding halen. Zij willen met Rusland oorlog voeren. Dan een nationale regering vormen die bij ALLE belangrijke afspraken EERST het advies van het volk moet vragen. Net als in Zwitserland.
Mijn stem zou naar de oppositie partijen gaan, indien ik zou stemmen. Maar in een adem zeg ik: De regering moet niet een coalitie zijn van partijen die zichzelf verloochenen om aan de macht te komen. Nee, het moet een weerspiegeling zijn van het stemgedrag van de Nederlander.  Het zou te gek voor woorden zijn als de grootste partijen in dit land, PVV, VVD, Groen Links enz. zich niet proportioneel zouden kunnen terugvinden als beleidsmakers in de Tweede kamer.

Nederland verloren

VVD’s antwoord op de Open Brief
Een ziekelijke uiting van zogenaamde onafhankelijke journalistiek. De Volkskrant portretteert de Volendammers als nazi’s.

Ik zie dat helaas niet gebeuren. De EU loopt  Nederland onder de voet. De parlementaire democratie wordt begraven en ik leg alvast stilletjes bloemen bij het graf. En een klein oranje leeuwtje. En mijn oranje Hup-Holland-Hup sjaal. Jammer. Het was eens zo’n rijk en geweldig land. Laat maar. Ik ga weer zeilen, oceanen verkennen en andere landen. Beesten zien: leeuwen, tijgers, walvissen. Galapagos ontdekken.  Gewoon kijken hoe schitterend de wereld is gemaakt. In het schrijnend besef  hoe politici er alles aan doen om deze wereld naar de kloten te helpen.  Om macht. Om geld.  Arm, arm Nederland.  Toen ik in de jaren negentig door de Stille Zuidzee voer zei een zeer invloedrijke Amerikaan: “Kijk goed.  Dit is de wereld hoe het eens is geschapen. Deze schitterende pracht houdt straks op te bestaan. De corrupte politici, de politieke machten, de Centrale Banken en Big Brother nemen over”.

Marianne

VVD’s antwoord op de Open Brief
Parodie op het schilderij van Delacroix

Een van de voorgestelde omslagen van het boek Europa en Migranten was een persiflage van een Frans schilderij. Het heet ‘De Vrijheid leidt het volk’, van de literaire schilder Eugène Delacroix.  Het toont het verzet van de Franse bevolking tijdens de juli-revolutie van 1830 tegen de koning en de elite. Marianne, het nationale symbool van Frankrijk, zwaait met de nieuwe Franse vlag. Deze heeft 3 kleuren die symboliseren ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’.

De parodie toont hoe de West-Europese politieke elite door middel van migratie een multiculturele samenleving nastreeft. Deze moet leiden tot een Europese Federatie van Staten waarbij de absolute macht aan het Europese Parlement komt te liggen. Het culturele erfgoed van de West-Europeaan wordt dan vernietigd. De individuele volkeren houden op te bestaan. De omslag heeft het niet gehaald. Was te aanstootgevend. Jammer, het laat duidelijk zien wat er nu in Europa gebeurt. Het zij zo…

One Response to VVD’s antwoord op de Open Brief

  1. Geachte heer Stuivenberg,
    Ik heb met veel interesse uw boek “Europa en Migranten” gelezen. Het lezen stemt zeer somber. zeker als je net het AD interview met dr. Jan van Beek hebt gelezen en het opgenomen interview hebt gezien. Maar het is wel heel herkenbaar. Een kleine anekdote. Mijn oom is eind jaren ’60 door Philips als telecommunicatie-expert uitgezonden geweest naar het toenmalige Perzië. Zijn vrouw, de zus van mijn moeder, had bij Perzië de beelden van de Sjah en Farah Diba. Toen zij na 4 jaar terug kwam uit Teheran zei zij het volgende: “als het gedachtegoed van daar (Perzië) los komt richting Europa, berg je je hier dan maar.” Wij snapten absoluut niet waar zij het over had. Intussen weten wij beter…..
    Hoogachtend,
    Hans Banis
    Haarlem

Leave a reply

zestien + twaalf =