Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Advocaten en multinationals vallen rechts aan

Advocaten en multinationals vallen rechts aan

Vandaag aandacht voor het manipuleren van de politieke barometer: de Orde van Advocaten en multinationals vallen rechts aan. Ik begin met de uitspraak ‘Volgens de Ipsos Politieke Barometer wordt het verschil tussen VVD en PVV kleiner’.

 De partij van Geert Wilders staat nog een zetel voor op die van Mark Rutte: 27 om 26. Op zich ‘mogelijk’ een juiste weergave van het huidige politieke toneel. ‘Mogelijk’ want de politieke barometer kan ook zijn gemanipuleerd. Of het volledig mis hebben, zoals destijds bij de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten. Maar dat terzijde.  Ik lees jammer genoeg niets over de achterliggende oorzaken. Namelijk dat de regering er van alles aan doet om de poten onder de PVV en andere rechtse stoelen vandaan te zagen. De situatie is vergelijkbaar met die van de republikeinen in de Verenigde Staten. Waar de democraten met de meest smerige intriges President Trump ten val willen brengen.

Verkiezingsprogramma’s onder de loep

Orde van Advocaten en multinationals vallen rechts aan
Bovenaan met de meeste rode lichten de PVV.

Zo lichtte de Nederlandse Orde van Advocaten 13 partijprogramma’s door op hun gevolgen voor de rechtsstaat. Daarvoor werd een commissie van hoogleraren aan het werk gezet.Verschillende rechtse stromingen binnen politieke partijen adresseren immigratie en de angst voor terrorisme en jihadisme. Vanzelfsprekend. De Nederlandse bevolking maakt zich daarover ongerust. De commissie denkt er echter anders over.

– De CDA mag geen verbod instellen op de buitenlandse financiering van moskeeën.
– De VNL mag criminelen met een dubbele nationaliteit niet denaturaliseren.
– De PVV mag immigranten uit islamitische landen niet weigeren.
– En de VVD mag Nederlanders die zich aansluiten bij een terroristische organisatie niet stateloos maken.

PVV boosdoener

Koploper met de meeste rode lichten is de PVV. Dit is niet verrassend. Bij de doorlichting in 2012 scoorde de PVV ook negatief. Wat wel verrassend is, is de zienswijze van de commissie. Zij vindt dat de genoemde bepalingen in strijd zijn met internationale verdragen. Ook doen zij afbreuk aan de rechtsstaat of botsen met de huidige Nederlandse regels. Voorzitter prof. mr. drs. Wouter Veraart, hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, VU Amsterdam zegt er het volgende over.
“In een rechtsstaat is het van belang dat burgers door de overheid gelijk worden behandeld. Die gedachte wordt met dit soort voorstellen op losse schroeven gezet.”

Omgekeerde wereld

Orde van Advocaten en multinationals vallen rechts aan
Een zinkend Europa waar globalisten de macht proberen vast te houden.

Veraart gaat eraan voorbij dat een asielzoeker geen Nederlandse burger is. En dat geldt ook voor een illegale immigrant of een economische migrant. En veel Nederlanders vinden dat zo’n persoon ook geen recht heeft op het Nederlandse burgerschap. De commissie vindt het daarentegen blijkbaar prima dat economische migranten Nederland onder de voet lopen. Dat de waarden en normen van de burger geweld wordt aangedaan. En dat het volk een multiculturele samenleving dient te accepteren.
De waarheid wordt niet gezegd. Wat in strijd is met internationale verdragen, is dat illegale migranten Nederland binnenlopen. Wat afbreuk doet aan de rechtsstaat is dat buitenlanders gaan bepalen hoe Nederlanders moeten leven. Dat het niet veilig meer is op straat. Wat botst met de huidige Nederlandse regels is dat moslim mannen tegen samenzweren in moskeeën. Of onze christelijke en vrouw-vriendelijke cultuur hekelen. Maar daarover praat de commissie niet. Het volk krijgt een rode kaart.

Bedrijven tegen populisme

Een aantal bedrijven is een ‘brede beweging’ begonnen tegen het ‘oprukkende populisme en negativisme’. Het gaat om Unilever, Philips, Ahold, Shell en FrieslandCampina. De beweging draait om de gedachte ‘Global problems, Dutch solutions’. De wereld staat voor uitdagingen en Nederland heeft daarvoor prima oplossingen, zegt Jan Zijderveld, directeur Europa van Unilever.
Het pact tegen het populisme is positief ontvangen door de CDA, PvdA, D66, SP en VVD. De basis van de ‘brede beweging’ zijn 5 trends.

– Voedselproblematiek.
– Drinkwatermanagement.
– Vergrijzing.
– Urbanisatie.
– Overgang naar duurzame energie.

Sabotage

Het ‘populisme’ wordt in een zin met ‘negativisme’ wordt vergeleken. Populisme is dus ‘negatief’ en globalisme is ‘positief’.  Wat wij zien is een strijd van de elite tegen het volk. De elite, waaronder de multinationals, verdient aan een bevolkingsexplosie en aan een afgedwongen multiculturele samenwerking. Zij verdient aan werkloos Afrika dat de komende 20 jaar met tientallen miljoenen naar Europa migreert. Daarvoor moeten huizen en steden worden gebouwd. Aan een bevolkingsexplosie in Afrika, dat schreeuwt om meer genetisch gemodificeerde zaden, voedsel en drinkwater. Aan windparken en zonneboerderijen die worden afgedwongen op basis van een niet bestaande klimaatsverandering. En aan het buzz-woord vergrijzing dat in West-Europa niet bestaat. En dat kan worden opgelost met het opleiden van 22 miljoen werkloze Europeanen,automatisering en robotisering.

Uiteindelijk gaat het om geld

Orde van Advocaten en multinationals vallen rechts aan
Uiteindelijk gaat het om papier geld en het vasthouden van de euro.

Het zogenaamd ‘verwerpelijke’ populisme bedreigt banken, politici en multinationals. Het bedreigt de elite die één wereld met één economie voor ogen heeft.  Die de EU wil laten uitgroeien tot een Federatie van Staten. Jan Zijderveld, directeur Europa bij Unilever zegt er het volgende over:
“Om het populisme tegen te gaan, hebben we een nieuw verdienmodel nodig… Wij willen een brede beweging van mensen en bedrijven die weer trots zijn op Nederland. En geloven in ons vermogen om problemen op te lossen”.
Allereerst valt op dat het om ‘geld’ gaat. En verder dat het ‘verwerpelijke populisme’ nota bene het verdienmodel levert waarnaar de heren zoeken! Juist deze volksbeweging streeft naar banen, werk en welvaart. Zij wil dat mensen en bedrijven weer trots worden op Nederland. Zij wil de veelheid van multiculturele problemen oplossen. En de wanorde en de misplaatste autoriteit van de huidige regering herstellen.

Er is hoop.

One Response to Advocaten en multinationals vallen rechts aan

  1. Heel goed om het werk van de commissie zo te duiden. Deze commissie bestond uit slechts 5 hoogleraren, die de onrust onder de kiezers negeerden. Zij hadden in ieder geval niet met de onrust van de burger meegedacht en kwamen niet met oplossingen hoe hiermee om te gaan. Daardoor kreeg ik ook de indruk dat dit artikel meer geschreven was vanuit eigen ideologie. Jammer, deze hoogleraren hadden hun kennis veel beter kunnen inzetten. Zo’n artikel verscherpt alleen maar de bestaande tegenstellingen.

Leave a reply

10 + 4 =