Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
EU op weg naar het Vierde Rijk

EU op weg naar het Vierde Rijk

 Multiculturalisme door migratie is een belangrijke stap van de EU op weg naar het Vierde Rijk. Het Vierde Rijk is een vervolg op het Derde Rijk van Adolf Hitler.

Het Vierde Rijk is wellicht beter bekend onder de naam Federatie van Europese Staten. Het heeft niet de trekken van nazificering zoals Hitlers Derde Rijk. Wel zijn er tal van  overeenkomsten. Zoals het inlijven van andere landen onder een totalitair regime. En het ontwikkelen van een Europees ras. Hitler wilde blonde Duitsers met blauwe ogen. De EU wil een autochtone bevolking gemengd met migranten. National Geographic noemt het ‘De nieuwe Europeanen’. In Zweden wordt zelfs voorgesteld om de taal aan te passen aan die van de migranten. Een soort Zwarabisch dus.

EU op weg naar het Vierde Rijk

EU op weg naar het Vierde Rijk
De nieuwe Europeanen

Ook komt overeen het doorvoeren van politieke hervormingen. De wetten van andere landen worden langzaam maar zeker buiten werking gesteld. De macht wordt overgedragen aan de EU.  En net als in nazi-Duitsland komt de pers onder controle te staan van de politieke elite. Er vindt cultuurcensuur plaats. Ook wordt er gestreefd naar een totale economische zelfstandigheid. En naar een leger, de NAVO, dat zich agressief naar buurlanden zoals Rusland moet opstellen.
De basis van het Vierde Rijk is gelegd door Duitse industrieën en bankiers. Zij zagen hun Derde Rijk in rook en vlammen opgaan. Volgens het Red House Report vergaderden zij op 10 augustus 1944 in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg. Als gevolg hiervan werd in In 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht. De voorloper van de Europese Economische Gemeenschap die later veranderde in Europese Unie.

EU en de Pan-Europa Union

EU op weg naar het Vierde Rijk
Het Kalergi plan.

De EU wordt in het realiseren van het Vierde Rijk gesteund door de International Pan-Europa Union. Deze beweging wil Europese landen politiek en economisch verenigen in een supranationale staat. De beweging werd in 1923 opgericht door de Oostenrijkse graaf Richard Coudenhove-Kalergi. Na zijn dood in 1972 werd hij opgevolgd door aartshertog Otto von Habsburg. Deze trad in 2004 terug en werd opgevolgd door de Fransman Alain Terrenoire.
Bekende leden van de Paneuropese Unie waren onder andere Albert Einstein, Thomas Mann, Franz Werfel, Salvador de Madariaga, Charles de Gaulle, Aristide Briand, Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß, Bruno Kreisky en Georges Pompidou.
In Duitsland werd de Paneuropa Unie in 1933 door de nationaalsocialisten verboden. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze opnieuw opgericht. De Duitse Paneuropa Union is nauw verbonden met de CDU en de Beierse CSU.

EU zet lidstaten onder druk

EU op weg naar het Vierde Rijk
De NAVO oefent oorlogsscenario’s vlakbij de Russische grens.

Een EU supranationale staat is gerealiseerd. Wij staan aan de vooravond van een Federatie van Europese Staten. Grote delen van de West-Europese en Italiaanse bevolking is daartegen. Men wil economische samenwerking, maar geen politieke versmelting.
Het bestuursorgaan van de EU, de ongekozen Europese Commissie, trekt aan de noodrem. Zij legt de morrende lidstaten de wil op. Eerst wordt er een gemeenschappelijke vijand gecreëerd. Rusland, China, de Verenigde Staten en de Islamitische Staat. Gaat de NAVO bijvoorbeeld de strijd aan met de Russen, dan sleept het de lidstaten met zich mee. Uittreden is dan niet meer mogelijk.
Dan volgt het pressiemiddel zware boetes. Dat is voor het Verenigd Koninkrijk vastgesteld op 60 miljard euro. Dit bedrag is gebaseerd op lopende projecten, pensioen toezeggingen, loon garanties enz.Vervolgens wordt gedreigd met economische sancties. De uittredende lidstaten krijgen te kampen met inflatie, zware werkloosheid en een sterk teruglopende handel.

Binnenlandse terreur


Tot slot wordt als pressiemiddel binnenlandse terreur uit de kast gehaald. De EU laat beroepsintriganten zoals George Soros het ‘linkse’ deel van een volk tegen ‘rechtsen’  en ‘anders’ denkende opzetten. ‘Rechts’ wil de grenzen sluiten en migratie verhinderen. ‘Rechts’ wil zich niet door de EU de wet laten voorschrijven. ‘Rechts’ wil baas zijn in eigen land. In Nederland financiert Soros en zijn Open Society Foundations (OSF) onder meer het anti-rechts demonstratieplatform ‘The Hague Youth Council for a United Future’. Eerder financierde Soros de organisatie Stem Voor Nederland, die campagne voerde voor het samenwerkingsverdrag met Oekraïne. Voorafgaand aan het referendum dat op 6 april over het associatieakkoord werd gehouden, investeerde Soros in het ‘ja’-kamp.
Ook staat het merendeel van de parlementsleden van de Europese Unie op zijn lijstje van betrouwbare partners. Op pagina 74 tot 79 vindt u een aantal Nederlanders.

Klimaatverandering en migratie

Het scenario van de Federatie van Staten is gelinkt met die van de klimaatverandering.
Klimaatverandering:
De aarde warmt op en dreigt te vergaan. Ieder land moet overstappen op groene energie. Een paar jaar later vergaat de aarde weer niet. Wel is Europa volgebouwd met dure windmolens. En u betaalt, vergeleken met thorium energiecentrales, een hoge energieprijs. Dit maakt de Europese producten relatief duur. Het wordt moeilijk om te concurreren met een goedkoop productieland als China. De omzet ofwel economische groei blijft achter.
Migratie:
Het Internationale Monetaire Fonds wijt het achterblijven van de productie niet aan dure energie. Of aan een gebrek aan automatisering of robotisering. Het IMF wijt het tekort aan te weinig arbeidskrachten. Dat komt door de vergrijzing van de arbeidsmarkt. Vergrijzing heeft een negatieve invloed op het bestedingspatroon, pensioenen en medische en oudedagsvoorzieningen. Migratie is het antwoord om de groei te behouden.

Migranten loonsubsidies

EU op weg naar het Vierde Rijk
Christine Lagarde, IMF: Loonsubsidies voor migranten.

Net als bij klimaatverandering wordt voor het bevorderen van migratie vele aanbevelingen gedaan. Allereerst zegt het IMF dat de instroom van migranten op de arbeidsmarkt moet worden versoepeld. Zie het rapport van januari 2016, ‘The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges’. Zie ook mijn boek Europa en Migranten.
Verder moeten werkgevers die migranten in dienst nemen worden gesubsidieerd. Ook moeten er training en integratie- en taallessen worden verstrekt. Verder pleit het IMF voor een lager minimumloon voor de migrantenarbeiders. Zo kunnen deze beter de competitie aangaan met autochtone arbeiders! Zie pagina 19 onder punt 25.

‘Granting temporary and limited exceptions from minimum wages for refugees may also be helpful. This would offset the asylum seekers’ unique initial disadvantages relative to native workers. For instance, in Germany recognized refugees should be treated like the long-term unemployed in the minimum wage legislation. They should be exempt from the minimum wage for the first six months of employment.’

Goedkope migranten woningen

Ook moeten migranten snel aan een goedkope woning worden geholpen. Anders gaan ze weer terug naar huis. Zie pagina 24 van het rapport.

‘Policies may be needed to encourage a supply response to the growing demand for housing. A rapid response of housing construction to the new demand may require tackling bottlenecks. From overly restrictive land use regulations or cumbersome construction permitting processes, as well as ensuring that rent control mechanisms do not undermine incentives to build new affordable housing.’

Migranten leveren geen bijdrage aan bbp

Al deze maatregelen zijn volgens het IMF  nodig om de economische groei in Europa te behouden. Er is wel een maar. Op pagina 28 onder punt 47 staat dat het niet zeker is of migranten aan de schatkist een dubbeltje zullen bijdragen.

 ‘There is no clear link between the number of immigrants and their net fiscal balance. Excluding outliers such as Luxembourg and Switzerland, there is no correlation between the net fiscal impact of immigration in terms of gdp at a point in time and the share of immigrants in the population, which suggests that other factors than the number of immigrants are playing a role.’

Europese bevolking oud vuil

EU op weg naar het Vierde Rijk
Werklozen in Spanje.

Het IMF beveelt openlijk aan om mensen uit Afrika en het Midden Oosten in huis te halen. Zij mikt daarbij op hoog opgeleiden. Ik kom daarop in een ander artikel terug. En met deze aanbeveling worden autochtone werklozen, woningzoekenden en arbeiders als oud vuil op straat gezet. In november 2015 telt de Europese Unie 10,2 procent oftewel 22,159 miljoen werklozen. Spanje heeft na Griekenland de hoogste werkloosheid met respectievelijk 21,4 en 24,6 procent. Dat zijn respectievelijk 4.791.400 en 1.050.00 = 5.841.400 personen. Hierin zijn niet opgenomen de zelfstandigen-zonder-personeel en de freelancers.
De jeugdwerkloosheid is 2 keer zo hoog. Franrijk telt tussen de 1,6 en 1,9 miljoen werkloze jongeren van 15 tot 29 jaar. Een op de 5 Franse jongeren leeft onder de armoedegrens van 987 euro per maand.

Opzet?

EU op weg naar het Vierde Rijk
Vluchtelingen zijn welkom…

Wendt het IMF de Europese vergrijzing aan als reden om de migratie aan te zwengelen? Is het een verzinsel om West-Europa te destabiliseren en een Europese Federatie tot stand te brengen? Ik laat het antwoord aan u over. Ik begin echter Brexit hoe langer hoe beter te begrijpen. Zij wensen geen deel uit te maken van een marxistische indoctrinatie opgelegd door de politieke EU elite. Een elite die een ieder die nationalistisch denkt en spreekt de mond snoert en demoniseert. Het Engelse parlement stemde deze week voor het inwerking stellen van artikel 50. Dat is uit de EU treden. Er waren 498 stemmen voor en 114 tegen.
Ik ben benieuwd welke EU lidstaten dit voorbeeld gaan volgen.

4 Responses to EU op weg naar het Vierde Rijk

  1. Hoe de EU zich verder gaat ontwikkelen en in welke vorm, blijft m.i. voorlopig nog wel koffiedik kijken. Maar het kan geen kwaad om erover te filosoferen. Al was het alleen maar om te voorkomen dat mensen te veel in hun eigen werkelijkheid gaan geloven en ernaar gaan leven.

  2. Mis alleen bij het stukje over George Soros de vermelding dat hij heimelijk ook een 6 tal rechtse politieke partijen financiert in Europa als controlled opposition waaronder de Nederlandse PVV, Britse Ukip en het Griekse Syriza.
    Dat om de bevolking te laten geloven dat er iets in de politiek voor hun op komt zoals Soros dat ook heeft gedaan met Polen door vrijmetsalaar Lech Walesa president te maken nadat het land leeg geroofd werd door oligarchen na de val van de muur.
    Een taktiek die ze maar blijven gebruiken omdat het nog steeds werkt. Kijk maar eens naar het succes van rattenvanger Trump………

Leave a reply

vijf × 4 =