Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
West-Europa wordt met migranten overspoeld

West-Europa wordt met migranten overspoeld

Ik heb het al verschillende keren gezegd: ‘West-Europa wordt met migranten overspoeld’. In dit verhaal wat getallen. De komende 20 jaar komen er naar verwachting in de Sahara, Sahel en Sub Sahara 900 miljoen inwoners bij. De Verenigde Naties voorspelt in het jaar 2050 een verdubbeling van het  aantal inwoners in Afrika.

Vechten tegen de bierkaai

West-Europa wordt met migranten overspoeld
Dit straatbeeld wordt ‘gewoon’ indien de grenscontrole niet wordt ingesteld.

De bevolking aldaar groeit van 1,2 miljard naar 2,4 miljard mensen. Hiervan komen 400 miljoen voor rekening van Nigeria. In het jaar 2100 moet rekening worden gehouden met  4,4 miljard mensen. De meesten hebben geen werk en leven onder armoedige omstandigheden. De komende 20 jaar gaan er volgens Juliaan van Acker, emeritus-hoogleraar aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, minstens 100 miljoen Afrikanen op zoek naar een nieuw bestaan. Ruim 60% is onder de 25 jaar. Zij gebruiken de  chaos in de thuislanden als excuus om naar Europa uit te wijken. Onder de 244 miljoen migranten die de wereld telt is voor 76 miljoen Europa het beloofde land.  De gemiddelde leeftijd is 29,6 jaar, hetgeen aangeeft dat zij naar werk zoeken. Europese landen als Litouwen, Slowakije, Bulgarije, Roemenië en Polen zijn niet in trek. Daar is te weinig werk en te weinig te stelen.

Economische vluchtelingen

Er is onmiskenbaar een exodus uit tal van landen die niets met het begrip oorlog en vluchteling te maken hebben. Hoe met economische migranten, asielzoekers en illegalen om te gaan, is een hoofdpijndossier dat het liefst aan de kant wordt gelegd. Zie ook mijn boek Europa en Migranten. Politie, justitie en tal van gouvernementele organisaties maken overuren. Budgetten worden gecreëerd voor vervoer, asielzoekerscentra, medische opvang en bed-bad-broodregelingen. Er moet extra geld worden gereserveerd voor sociale en werkloosheidsuitkeringen en schaderisicoverzekeringen. Asielzoekers pakken banen van de autochtone bevolking af en de onveiligheid neemt toe. Vrouwen worden op straat of in het zwembad verkracht. Winkeldiefstallen en berovingen vinden aan de lopende band plaats. Auto’s worden in brand gestoken. Terroristen schieten mensen neer en laten bommen ontploffen.

Hoop ellende op komst

West-Europa wordt met migranten overspoeld
De agressiviteit zal toenemen wanneer migranten aanspraak maken op rechten en bezittingen van West-Europeanen.

Volgens beveiligingsorganisaties staat West-Europa een hoop ellende te wachten. De beschaafde en niet-agressieve West-Europese bevolking is een gemakkelijke prooi van migranten. Mensen die veelal gewend zijn om onder de meest bizarre omstandigheden te overleven. Zij hebben van kindsafaan geleerd hoe een ander op het hoofd te timmeren. En wij? Wij kijken verlamd toe als een Afghaan in een Duitse trein op ons inhakt. Slechts een derde van de migranten komt uit de oorlogsgebieden in Syrië, Irak en Libië. Volgens Frontex, sinds 2005 het Europees agentschap voor het beheer van de Europese buitengrenzen, komen zij in groten getale uit Iran, Afghanistan, Eritrea, Somalië, Ethiopië, Jemen, Democratische Republiek Congo, Marokko, Algerije, Tunesië, Palestina, Libanon, Turkije, Mali, Tsjaad, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Niger, Ivoorkust, Gambia, Guinee-Bissau en Bangladesh en dichter bij huis uit Slowakije, Kroatië, Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Litouwen en Malta.

Echte oorlogsvluchtelingen reizen niet ver

Wij zien maar weinig ‘echte’ oorlogsvluchtelingen met de angst van de ontploffende bommen en uit elkaar gereten lichamen in de ogen. Niet omdat zij er niet zijn, maar omdat de meesten geen 3.000 tot 5.000 euro per persoon kunnen betalen voor een bootovertocht van Libië naar Italië. Of 850 euro voor een overstapje van Turkije naar Griekenland. De ‘ware’ oorlogsvluchteling kan maar net met een tas kleren de grens met Libanon (2 miljoen), Jordanië (1 miljoen) en Turkije (2 miljoen) over strompelen. God of Mohammed dankend dat hij of zij nog in leven is.

Europa een rijk toevluchtsoord

Er zijn op dit moment miljoenen economische vluchtelingen uit Noord- en Midden-Afrika onderweg. Met al die miljoenen mensen liften volgens Europol meer dan 5.000 terroristen mee. Zij hebben in Syrië en Irak gevochten. OOk verwacht men ruim 2 miljoen illegalen. Zowel in Nederland als in België zijn er tussen de 100.000 tot 150.000 illegalen. In Frankrijk en Duitsland is dit getal 500.000 tot 750.000. Om het dichter bij huis te houden, Rotterdam telt ongeveer 20.000 illegalen. De vluchtelingenstroom volgt behalve de Middellandse Zeeroutes, de drugssmokkelroutes over de Balkan, de Oekraïne en Polen. Deze routes zijn eerder beschreven in het boek Smokkelroutes en Witwaspraktijken. De kans dat onder de migranten drugskoeriers meereizen is groot. Dit verklaart waarom tussen het vierde kwartaal van 2015 en de eerste 6 maanden van 2016 enorme partijen cocaïne in beslag worden genomen.

Sjoemelen met getallen

West-Europa wordt met migranten overspoeld
Hoe de Duitse bondskanselier Angela Merkel, Europa in ellende onderdompelt.

Frontex Risk Analysis Network komt in januari 2016 met de migratiecijfers van het vierde kwartaal van 2015. Er zijn in 2015 over land en zee 1.828.340 personen Europa binnengekomen. Het aantal mensen dat per vliegtuig met een geldig visum aankomt is 121 miljoen. Ongeveer 1 procent oftewel 1,2 miljoen laat het ticket verlopen en keert niet terug naar het land van herkomst. Dat getal wordt meestal verzwegen. Het aantal migranten voor 2015 is ruwweg 1,8 en 1,2 miljoen, ofwel 3 miljoen mensen, waarvan volgens Frontex 728.836 illegalen. Deze mensen vertrekken niet. Zij vinden het hier veel te leuk en bovendien is het uitzetten niet simpel. De ambassade van het land van herkomst weigert vaak de reispapieren. Marokko en Algerije zijn daarvan schrijnende voorbeelden. Hooguit 1 procent van de uitgewezen Marokkaanse en Algerijnse jongeren gaat daadwerkelijk terug naar huis.

3 Miljoen is het begin

Maar helaas, het blijft niet bij 3 miljoen. De Oekraïne met respectievelijk 55 miljoen inwoners wordt visa vrij verkeer toegezegd. En de migrantenstroom uit Noord- en Midden-Afrika komt op gang. Ook al is de migratiestroom vanuit Turkije naar Griekenland bijna – en wellicht voor een korte periode – opgedroogd, het aantal gelukzoekers zal niet verminderen. De reden ligt voor de hand. Economische vluchtelingen blijven op het Paradijs ‘Europa’ afkomen. Door de voordeur, de achterdeur of de schoorsteen.

4 Responses to West-Europa wordt met migranten overspoeld

  1. Alleen de drugskoerieropmerking kan ik niet plaatsen. Dat de import hier in zo’n milieu van terecht kunnen komen, zekers. Marokkaanse drugsrunners en hashboeren, wie kent ze niet. Maar die hadden we al en ik heb nooit gehoord over een nijpend personeelstekort waardoor de onderwereld gastarbeiders gaat ronselen. Nieuwe mensen met connecties, ze zullen weinig toevoegen aan de prima infrastructuur. (Als Afghaanse heroine door de straten klotst geef ik je gelijk hoor.)

    De grote drugsvangsten zijn een kwestie van vraag, goed wegtransport en slagingspercentage. Onze gevangenissen? Men komt er graag. Kennelijk valt de balans tussen pakkans en rijkdom toch goed uit voor R’dam. Ondanks de vangsten is er geen coketekort.

  2. @Edith Stuivenberg: Het gedeelte wat je “overdreven” noemt, moet je in een andere context zien.
    In Zweden(inmiddels wereldwijd bekend als “Rape Capitol of Europe!”), Duitsland, UK, Frankrijk en Denemarken en god weet waar nog meer, is dit wel aan de orde van de dag!!! In NL komen we er tot nu toe nog redelijk vanaf, maar als je wat beter om je heen kijkt en leest zie je dat het ook hier bijna dagelijkse kost is geworden! Vergeet ook niet dat NL een land is geworden waar dit soort zaken zoveel mogelijk verborgen geprobeerd worden te houden. Dit maakt het in mijn ogen nog erger dan het al is! Alles over immigratie en asielzoekers wat ook maar enigszins negatief zou kunnen overkomen, wordt hier geprobeerd om zoveel mogelijk in de doofpot te stoppen! Dit alles veroorzaakt door het door en door corrupte en zieke media en TV “nieuws” systeem wat we hier hebben. Nederland gaat langzaam ten onder aan zijn eigen naïevie -en stupiditeit!

  3. …Vrouwen worden op straat of in het zwembad verkracht. Winkeldiefstallen en berovingen vinden aan de lopende band plaats. Auto’s worden in brand gestoken. Terroristen schieten mensen neer en laten bommen ontploffen….
    Dit gedeelte vind ik wat overdreven; het zijn nog steeds incidenten, maar wel overduidelijke signalen dat er een verkeerde ontwikkeling in een samenleving plaatsvindt. De toekomstige problemen zoals hier in dit artikel neergezet, zijn zonder meer serieus te nemen. Te verwachten toekomstige ontwikeklingen waar we een antwoord op moeten vinden.

Leave a reply

dertien − zeven =