Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Open brief aan minister-president Mark Rutte

Open brief aan minister-president Mark Rutte

Open brief aan minister-president Mark Rutte. Beste mijnheer Rutte. Er is in Nederland en West-Europa een strijd gaande tussen ‘goedmensen’ en ‘nationalisten’. De ‘goedmensen’ gesteund door de regering willen economische migranten met een totaal andere cultuur en religie integreren.

Meeuwen bij meeuwen

Open brief aan minister-president Mark Rutte
Beste mijnheer Rutte, hierbij mijn open brief.

De ‘nationalisten’ zijn het daarmee niet eens. Zij vinden dat West-Europa reeds super-multicultureel van samenstelling is. Het is niet nodig om daar bovenop te Afrikaniseren of te islamiseren. Bovendien werkt het mengen van verschillende volkeren niet. Er ontstaan relletjes, onvrede en parallelle samenlevingen. Ook komt de veiligheid van de man in de straat in gedrang.

Mijn vriend RvGZ brengt het als volgt onder woorden: ‘Meeuwen willen altijd bij meeuwen zitten en aalscholvers bij aalscholvers’. Hierbij ontkent hij niet dat in de Ooijpolder aalscholvers en zilverreigers samenwerken om vis te vangen.

Hij zegt dat Turken,  Marokkanen of Chinezen met hun eigen taal, godsdienst en cultuur liever bij elkaar zitten. Gezellig in hun eigen café of restaurant. Dat vinden zij leuker dan bij de zakenmensen in grand-café Het Witte Huis in Rotterdam.

Roep om eigen land

Het ‘samen’ zijn leidt tot het ontstaan van de staat Israël. En Joegoslavië  wordt na de vele oorlogen opgesplitst in Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo, Montenegro en Macedonië. Ook de Sovjet-Unie valt na februari 1990 uit elkaar in maar liefst 15 nieuwe landen, waaronder Rusland.
De geschiedenis bewijst dat multiculturele verbroedering niet werkt. De landen bezet door Romeinen, Ottomanen en Britten vochten voor zelfbeschikkingsrecht. Net als de Franse koloniën in Afrika. Of het Nederlands-Indië. Zelfs Suriname, Aruba en Curaçao hebben zich van Nederland afgesplitst. En sinds kort heeft Groot-Brittannië de overgereguleerde Europese Unie vaarwel gezegd.

Overal ter wereld grenzen dicht

Open brief aan minister-president Mark Rutte
Nederlandse grenscontrole in de dagen dat Nederland van Nederlanders was.

Landen die hun eigen nationaliteit willen behouden sluiten de grens voor degenen die er niet thuis horen. Zij stellen de spelregels op.

Australië hanteert voor nieuwkomers een puntensysteem.

In de Verenigde Staten wordt u toegelaten indien u een bijdrage aan de samenleving levert.

In Zuid-Afrika, waar ik gedeeltelijk woon, investeert u in een bedrijf met 5 medewerkers waaronder 3 zwarte of gekleurde Zuid-Afrikaners. Zuid-Afrika laat tevens weten trots te zijn op zijn republiek. Producten en diensten worden onder het logo ‘Proudly South-Africa’ op de markt gezet.

Europese Unie grenzen open

De supranationale Europese Unie houdt echter de deur open. Zij wil de economische migranten met de bestaande bevolking mengen. Begrijp goed mijnheer Rutte, dat een dergelijke autocratische EU-politiek nooit zal werken. En wel om redenen die ik net heb genoemd.
Daarom vraag ik u beleefd het volgende. Laat Nederland net als andere Europese lidstaten zelf beslissen over de migratiepolitiek. Wij betalen tientallen miljarden euro’s aan opvang, scholing en integratie van economische migranten. Is het niet beter om dat geld deels te besteden aan sociale en economische ontwikkelingen in de landen waar de migranten vandaan komen? Moeten wellicht wurgende handelsafspraken worden herzien? Aldaar infrastructuur worden aangelegd en werkgelegenheid bevorderd? Scholen en medische voorzieningen gebouwd? Is het niet onze plicht om economische migranten aan te moedigen om hun land op te bouwen. In plaats van ervoor op de vlucht te slaan. Zie ook hierover mijn boek Europa en Migranten.

Delen van welvaart

Open brief aan minister-president Mark Rutte
Nederland en West-Europa worden onder de voet gelopen. Miljoenen economische migranten hebben hun koffers gepakt.

Helaas hoor ik dit niet van de Europese politieke elite. Wanneer Afrika tegen een scherpe prijs koffiezetmachines of windturbines op de markt brengt, verkopen onze producten niet goed. En wanneer Afrika zelfvoorzienend wordt in zijn voedsel, kan Europa geen gesubsidieerde landbouwproducten dumpen.

Dan lijden wij een verlies aan inkomsten. Gevolgd door een verlies aan banen. En een verlies aan bruto binnenlands product. Dan gaat het in Europa wat slechter en in Afrika wat beter.

Het op deze wijze manipuleren van volkeren doet denken aan het oude koloniale tijdperk.

Multiculturalisme geen voorwaarde voor groei

Tijdens mijn vele reizen door 50 landen heb ik geleerd dat een volk zich groepeert om taal, godsdienst en cultuur. Het wil, om de normen en waarden te behouden, een onafhankelijk land met eigen grenzen. Een land dat kan worden verdedigd tegen indringers. Een land waar je alleen binnenkomt als toerist of om er zaken te doen.
Waar ik ook kwam, Sahara, India, Andes, Oceanië of Amazone oerwoud, zag ik een lokale bevolking met eigen land, taal en cultuur.  Nergens ben ik multiculturalisme als een noodzaak tot ‘economische groei’ tegengekomen. Of als voorwaarde om te ‘overleven’. Of om ‘een oorlog’ te verhinderen

Wij varen recht in de ‘Perfecte Storm’

Open brief aan minister-president Mark Rutte
Nederland en West-Europa varen recht in een ‘Perfecte Storm’. Deze zal deels onze normen en waarden vernietigen

Nergens ter wereld heb ik gezien dat regeringsleiders hun volk dwingen om met een ander volk samen te leven. Nergens, tenzij de volkeren moeten leven onder een dictatuur. Zoals Nederland en West-Europa moeten gehoorzamen aan de ondemocratische wetgeving van de Europese Unie.

Wel heb ik overal ter wereld de bevolking zien vechten voor een beter bestaan. Ik snap waarom mensen uit het Midden oosten en Afrika naar Europa vluchten. Ik begrijp de schreeuw om in Godsnaam de levensomstandigheden te kunnen verbeteren.

De Europese Unie snapt er niets van.
En U, mijnheer Rutte, snapt er ook geen flikker van.
U brengt mijn geliefde Nederlandse samenleving aan de rand van de afgrond. Bewust stuurt U mij en degenen die ik liefheb in een ‘Perfecte Storm’. Hierin zullen bestaande traditionele waarden en normen worden vernietigd.

Ik vraag om  uw migratiepolitiek te herzien. Of om af te treden.

Peter Stuivenberg

3 Responses to Open brief aan minister-president Mark Rutte

  1. In grote lijnen klopt dit! Maar toch zitten hier enige controveres. Nederlands-Indië bijvoorbeeld, heeft zich niet tegen Nederland afgezet, omdat de Indische Nederlanders, vanwege hun Nederlandse (voor)ouders de Nederlandse nationaliteit bezitten. Zij hebben altijd een Nederlandse opvoeding gehad en Nederlandse scholen bezocht. Zij zijn hier dan ook niet als immigrant gekomen maar als repatriant. De redenen waarom zij geen enkele moeite hebben gehad met integreren! Het zijn juist de Nederlanders die de Indische cultuur (de indische maaltijden en hun gastvrijheid) hebben omarmd! Velen van hen zijn juist tégen de immigratie van moslims, omdat zij de negatieve gevolgen hiervan reeds hadden ondervonden en dit de reden was dat zij uit Nederlands-Indië moesten vertrekken.

  2. Prima zo’n brief. Het zal echter niets helpen, alleen dat het ons geweten sust. Maar daarmee pakken we de kop van de slang niet aan. Het blijft me verbazen hoe weinig men weet van de geschiedenis en de redenen achter de immigratie van vooral kansloze Afrikanen en Arabieren die hier worden gedumpt met een duidelijke reden. Verdiep je eens in lieden als Coudenhove-Kalergi, Morgenthau en Hooton. De basis voor deze immigratie is al veel eerder gelegd. Bovendien beschermde Adolf Hitler zijn land en wierp hij subversieve lieden eruit. Men begrijpt zo weinig dat ik niet langer in dit werelddeel wil verblijven. Ik vind het niet te verteren hoe men zich hier in het Westen laat brainwashen. Echt onvoorstelbaar. Onderga dan maar je islamisering. Per slot heeft men erom gesmeekt.

Leave a reply

een × 5 =