Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid

Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid

Ik kan er niet meer omheen: Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid. De staat ofwel Big Brother bepaalt hoe te leven en wat te zeggen. Tegendraads handelen leidt tot belachelijk maken, het verliezen van je baan of strafvervolging. Wanneer u ageert tegen een multiculturele versmelting van volkeren en religies, bent u een fascist. Wanneer u als autochtone Nederlander weigert te denken als een Europeaan, bent u een nationalist. Wanneer u niet wilt dat migranten het land overspoelen, bent u een nazi. Uw baas kan u dan vriendelijk verzoeken om het bedrijf te verlaten. Voor een overheidsbaan wordt u niet meer gekozen. De media zwijgen u dood.

Utopia

Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid
Utopia, 1516, Thomas Moore.

De politieke elite is doof voor tegenargumenten. Europa moet worden omgevormd tot het Utopia van Thomas More. Utopia is een in 1516 geschreven satirische reisroman. Hierin vertelt de Engelse humanist More over een niet-bestaande plaats. En een eveneens niet-bestaande gelukkige samenleving. Iedereen is er gelijk. Alle huizen en straten zijn hetzelfde. Privé-bezit bestaat niet. In de ziekenhuizen worden patiënten graag opgenomen. De wetten van het land worden zonder morren nageleefd. Deze ideale samenleving heeft een socialistisch of communistisch tintje. Maatschappelijke tegenstellingen zijn verdwenen. Het bezit is eerlijk verdeeld. Eigendom is afgeschaft. Iedere religie wordt op basis van gelijkheid geaccepteerd.

Orwelliaanse trekjes

West-Europa begint op het Utopia van Thomas Moore te lijken. Maar in tegenstelling tot de bevolking in Utopia, begint die in West-Europa te morren. Ieder jaar leveren zij wat van hun identiteit in. Velen hebben genoeg van het totalitaire bewind in de samenleving. Het doet hen denken aan het boek ‘1984’ van Eric Arthur Blair, een pseudoniem voor George Orwell. Het boek geschreven in 1948 is een visie op de westerse wereld van 1984. In deze moderne wereld gaat de enkeling ten onder in een kansloze strijd tegen een totalitair bewind. Toen, in 1948, werd met totalitair bewind bedoeld het nazisme en stalinisme. Nu, in 2016, is het een reactie op het totalitaire bewind van de huidige politieke Europese elite. Zij streeft naar een Verenigde Staten van Europa.

Big Brother

Beroemd zijn de woorden ‘Big brother is watching you’. Big Brother, de Grote Broer, is de nooit geziene en almachtige leider. Een soort Juncker, op dit moment een van de machtigste staatslieden in Europa. Het boek kent een paar uitspraken die ook nu zouden gelden:
– ‘Freedom is the freedom to say that two plus two makes four. If that is granted, all else will follow.’ De staat kan u wijsmaken dat 2 + 2 = 5. En tegelijk de geschiedenis herschrijven.
– De partijspreuk ‘Oorlog is vrede’. Oorlog is noodzakelijk om de vrede te handhaven. Hieronder vallen de absurde westerse provocaties tegen Ruslan. Het doel is oorlog.
– ‘Vrijheid is slavernij’. Dit betekent ‘doe wat de gedachtepolitie zegt’. De vrijheid van spraak geldt alleen binnen het raamwerk van politiek correct denken.
– ‘Onwetendheid is kracht’. Politici bepalen wat een volk wel of niet mag weten

 Nieuwtaal en kwaaktaal

Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid
George Orwell’s 1984.

Door middel van een nieuwe spreektaal versterkt ‘Big Brother’ de greep op de burgers. In de ‘nieuwtaal’ zijn woorden geschrapt die een negatieve werking hebben. Het hebben van een ‘onjuiste mening’ is hierdoor niet mogelijk. Woorden verliezen hun betekenis. En mensen hebben te weinig woorden om hun gedachten uit te drukken.

Ook ontstaat er de kwaaktaal. Hierin worden woorden en zinnen gebruikt die zijn goedgekeurd door de partij. Anno 2016 duiken nieuwtaal en kwaaktaal weer op. De politieke leiders dicteren hoe migratie en multiculturalisme moeten worden benoemd en bediscussieerd. Ik beschrijf dat uitgebreid in het boek ‘Europa en Migranten’.Een radicaal afwijkende mening wordt belachelijk gemaakt. Het kan zelfs leiden tot  arrest. U mag zich dus niet verzetten tegen migranten die Europa overstromen. Ook al zijn het mensen uit een totaal andere wereld. Met een totaal andere kennis, levenswijze en geloof. U moet blijkbaar parallele samenlevingen accepteren. En de daarbij gepaard gaande criminaliteit. En onveiligheid op straat. Big Brother beslist dat migranten nodig zijn om de westerse samenleving in stand te ouden. Hij eist een multiculturele samenleving. Een samenleving waarin het nationale denken wordt vernietigd.

Totalitair regime

Het West-Europa verwatert in een totalitair regime zoals beschreven in het boek 1984. De Europese politieke elite wil een Federatie van Europese Staten. Hierin telt niet meer de individuele soevereiniteit van een land. De Europese Unie zegt dat het wereldse kapitalisme een nieuw systeem verlangt. Een systeem waarin landen in elkaar opgaan. Het systeem zal uitmaken hoe u en ik moeten leven. De onderdrukking van het volk door de elite is niet nieuw. Kijk naar het schilderij ‘De Vrijheid leidt het volk’ van Eugène Delacroix. Het doek is gemaakt in 1830. Het toont het verzet van de Fransen tegen de gevestigde orde. Dat was toen de absolute macht van de koning en de elite. Marianne, het nationale Franse symbool, zwaait er met de nieuwe Franse vlag. De 3 kleuren staan voor liberté, égalité et fraternité ofwel vrijheid, gelijkheid en broederschap.

De geschiedenis herhaalt zich

Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid
Het Franse nationale symbool Marianne vecht tegen de overheersing van de elite.

Nu in 2016 vecht het volk tegen de politieke liberale elite. Op nationaal vlak is dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Hollande. Aan de zijlijn mag de Nederlandse minister-president Mark Rutte meedoen. De Europese elite wordt gevormd door Juncker, Tusk en collega’s. Merkel en Hollande komen met een voorstel voor een EU superstaat. Het document is getiteld ‘A strong Europe in the world of uncertainties’. Verder vindt Merkel dat Europese landen moeten worden verhinderd om uit de Europese Unie te stappen. Tel hierbij op de sterke drang naar een Europees leger en het boek 1984 wordt werkelijkheid.

One Response to Orwell’s 1984 wordt werkelijkheid

Leave a reply

een + vier =