Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is

Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is

 

Ik ga u uitleggen waarom Nederland niet meer van Nederlanders is. De Europese Unie heeft Nederland opgeslokt in een zogeheten Supranationale Staat. En nu heeft de EU in Nederland net zo veel te vertellen als kabinet Rutte. En het wordt met de dag erger. De Supranationale Staat wordt straks een Federatie van Staten. Dan is Holland niet meer van de ‘Ollanders’.

Baas of geen baas

Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is
De Europese Unie, het moloch dat de baas van Nederland wil worden.

Nederland ging eerst met andere landen samenwerken in een zogeheten intergouvernementeel bestel. Besluiten werden door ieder land apart genomen. Dus niet door de Europese Unie. En om een besluit uit te voeren moesten alle landen het met elkaar eens zijn. Anders ging het feest niet door. Nederland was gewoon eigendom van de Nederlanders. Dit station is gepasseerd. Nederland is opgegaan in de Europese Unie die zich is gaan gedragen als baas. De EU onderwerpt de lidstaten aan zijn gezag. De soevereiniteit bestaat allen nog maar in naam. Beslissingen worden nu bij meerderheid van stemmen genomen.Nederland kan in zijn eentje niet een voorstel blokkeren. Neem als voorbeeld het Oekraïne verdrag. Een ‘Europese’ beslissing kan tegen de wil van de Ollanders worden uitgevoerd.

Nexit

Nederland, zoals de andere lidstaten, kunnen zich moeilijk uit een supranationale organisatie terugtrekken. Iedere lidstaat dat wil uittreden, zoals Groot-Brittannië, krijgt straf. Handelsrelaties worden bevroren, monetair wordt het uitgezogen, en er wordt gedreigd met hel en verdoemenis. Dus je moet echt ‘ballen’ hebben om die stap te zetten. Ook dringt de tijd. Willen Nederlanders weer baas zijn in eigen land, dan moeten zij dat in maart 2017 beslissen. Anders is het te laat. Nederland is dan versjachert. Verkocht. Net als Kerstmis, Zwarte Piet en Pasen.

Federatie van Europese Staten

Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is
De conservatieve Euro politici willen naar een Big Brother: Een Federatie van Europese Staten.

De conservatieve Europese politici aangevoerd door Juncker en Tusk wil nu de volledige macht naar de Europese Unie trekken. Zij wil een Federatie van Europese Staten. Gevormd naar het voorbeeld van de Verenigde Staten. Dan wordt de Nederlandse regering  (en die van de andere lidstaten) gedwongen om ieder EU besluit uit te voeren. De Europese Centrale Bank gaat de belasting innen. De Federatie bepaalt hoe het geld binnen de lidstaten wordt besteed. Aan wie oorlog wordt verklaard. Met wie vrede wordt gesloten. Er komt ook een Europees leger. Nederland is dan een provincie van Europa. Het kan zich net als de andere lidstaten niet meer uit de Federatie terugtrekken. Behalve dan door een burgeroorlog.

Exclusieve bevoegdheden EU

Ik laat u zien hoe beperkt op dit moment de macht van de Nederlandse regering is. Dat staat overigens ook in mijn boek Europa en Migranten. Op de volgende terreinen wordt het beleid door de EU bepaald. De lidstaten hebben hun bevoegdheden volledig overgeheveld naar het Europese niveau:

– Douanebeleid.
– Mededinging voor zover nodig om de interne markt te laten functioneren.
– Bescherming van visbestanden.
– Handelsbeleid.
– Monetair beleid voor lidstaten die de euro als munt hebben.

Gedeelde bevoegdheden EU en lidstaten

Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is
Belgische oproerpolitie verwijdert activisten tegen Big Brother EU.

Op de volgende terreinen delen Nederland en de EU hun bevoegdheden. Het lijkt er ogenschijnlijk op dat Nederland wat in de melk heeft te brokkelen, maar dat is schijn:

– Interne markt, met uitzondering van niet-economische diensten van algemeen belang.
– Visserijbeleid.
– Landbouwbeleid.
– Milieubeleid.
– Vervoersbeleid.
– Energiebeleid.
– Consumentenbeschermingsbeleid.
– Ontwikkelingssamenwerking.
– Uitbreiding van de EU (denk aan Turkije en de Oekraïne).
– Onderzoeksbeleid.
– Een deel van het sociaal beleid, waar het vooral gaat om de rechtspositie en de gezondheid van werknemers.
– Justitiële en politiële samenwerking, met name grensoverschrijdende zaken.
– Asiel- en migratiebeleid.
– Regionale ontwikkeling, dit gaat vooral om subsidieprogramma’s en de voorwaarden om daar voor in aanmerking te komen.
– Humanitaire hulp.
– Terrorisme-beleid.

Ondersteunende bevoegdheden  EU

Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is
Massa migratie, agressieve jongeren die meestal uit economische noodzaak naar Europa komen om er de boel op stelten te zetten.

Op een aantal terreinen ondersteunt de EU de lidstaten in het maken van beleid. Het doel is om het beleid in de afzonderlijke lidstaten beter op elkaar af te stemmen:

– Volksgezondheid, met name preventie en coördinatie van grensoverschrijdende bedreigingen en rechten van de patiënt.
– Een deel van het sociaal beleid, met name waar het bevorderen van werkgelegenheid centraal staat.
– Onderwijsbeleid, beperkt tot steunprogramma’s en erkenning van diploma’s.
– Cultuurbeleid.
– Jeugdbeleid.
– Sportbeleid.
– Industrie-, telecom- en ICT-beleid.
– Buitenlands en veiligheidsbeleid.
– Een deel van het fiscaal beleid, voor zover het om maatregelen gaat die de interne markt mogelijk kunnen verstoren.
– Administratieve samenwerking.
– Civiele bescherming.
– Macro-economisch beleid (hierbij geldt dat het toezicht op de economieën van de eurozone een stuk strenger is; de lidstaten behouden weliswaar veel eigen beleidsruimte maar op het niet halen van doelstellingen staan sancties).

Geen bevoegdheden  EU

Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is
Nigel Farage, die UK uit de Europese Unie leidde, in gesprek met EU voorzitter Jean Paul Juncker.

Bevoegdheden die niet in dit overzicht zijn opgenomen, zijn het exclusieve domein van de lidstaten. De EU heeft over die zaken niets te vertellen. Meestal zijn het niemendalletjes om het volk zoet te houden. Zou immers iedere Nederlander vandaag beseffen dat de gekozen regering niets heeft te zeggen, dan breken er morgen straatrellen uit. De belangrijkste terreinen waarop Nederland beleid mag maken, zijn:

– Onderwijsbeleid.
– Sociale zekerheid.
– Volksgezondheidsbeleid.
– Belastingen, met uitzonderingen van belastingen die de interne markt kunnen verstoren;
– Familierecht.
– Ruimtelijke ordening, mits op nationaal niveau voldaan wordt aan regels ter bescherming van flora en fauna.
– Openbare orde.
– Inrichting van het openbaar bestuur.

Kabinet Rutte bemoeit zich met flut-zaken

De Nederlandse regering mag zich dus over niemendalletjes uitspreken. En zelfs dat is onder discussie. Zo hebben de lidstaten slechts ‘beperkte’ inspraak op het gebied van de belastingen. Belasting met betrekking tot de interne markt is in handen van de EU. Ook zoekt de EU naar harmonisatie van wetten tussen de lidstaten. Dat gebeurt door de Europese wetten (richtlijnen genaamd) een steeds zwaarder stempel op de wetgeving te laten drukken. Alle leden dienen hun wetgeving in lijn te brengen met het algemene Europese kader.

Niet morren en doen wat er wordt gezegd

Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is
Om de identiteit van het volk af te pakken wordt het overstroomd met migranten die anders denken, leven en geloven.

Binnen de toekomstige Federatie van Staten moet het volk zonder morren besluiten uitvoeren. De Europese regeringsleiders menen dat individualisme leidt tot opstand tegen het gezag. Dit staat een staatsvorm naar het model van de Federatie van Europese Staten in de weg. Om deze reden moet de identiteit van iedere onafhankelijk denkende Nederlander (en andere Europeanen) worden afgenomen. Ik weet, het klinkt ‘Big Brother is watching you’ in George Orwells 1984. Maar het wordt realiteit. De vrijheid van denken en spraak wordt beperkt. Er vindt  multiculturele versmelting van volkeren en religies plaats. De identiteit van een volk gaat verloren. De autochtone Nederlander moet denken als een Europeaan, niet meer als een Nederlander. De enorme hoeveelheid migranten die Europa nu en in de toekomst zullen overspoelen, gaat daarvoor zorgen.

Wordt vervolgd

9 Responses to Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is

 1. Iedereen die een beetje weet wie er het allereerste een accoord over Europa had opgesteld na de 2e wereldoorlog. Dat waren de nazibonzen: The naziroots of the EU moet iedereen lezen. We gaan richting de nieuwe nazi’s. Ze zitten er al. http://www.reject-the-eu.co.uk/
  Het is al lang 1 voor 12 en het Nl-volk wordt dagelijks gebrainwashed met onzintv; leugens MSM incl. de ergste: de staatsomroep NOS.

 2. Goed verhaal, zou meer bekendheid verdienen.

  Verwacht niet teveel van verkiezingen. Het gros der partijen is schoothondje van dezelfde subversieve machtscentra. (globalisten)

  Mark Sweeney in the Guardian vatte een groot onderzoek naar de leugenmedia zo samen:
  zo lang de macht niet wordt gebroken, is democratie een illusie.

  Mediocratie bepaalt de agenda, poppetjes én de uitkomst.

  Hoe groot de subversieve krachten zijn, en hoe diep al gewortelt in onze overheid en ‘civil society’ is hier goed samen gevat:
  >Our research indicates Soros is the face of the Communist Takeover of America. View our research here:
  The man behind Barak Obama – interview met Webster Tarpley: “Europe better wakes up” https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MouUJNG8f2k

  The US Is Now In The Hands of a group of extremists by George Soros! http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild06.htm#6

 3. Nederlanders zijn suffe ja knikkertjes ,verkopen zelfs hun moeder aan de duivel…en moeders geven kinderen aan de staat zodra ze “geboren”worden…hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer pedofielen je tegen zal komen… die buitenlandse maxima zij het jaren geleden al op de TV “Nederland is geen Nederland meer” haar vader mag gewoon doorgaan met moorden … en die worden beloond door die achterlijke god…de duivel dus..het is nooit iets geweest en het zal nooit iets worden …ronduit belachelijk DAT het zo is …zou je je kinderen uit moeten leggen…

Leave a reply

5 × 1 =