Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Een Ondernemingsraad voor het volk

Een Ondernemingsraad voor het volk

Politieke machtsmisbruik kan worden gecontroleerd door een Ondernemingsraad voor het volk. Precies zoals in het bedrijfsleven de OR de belangen van het personeel vertegenwoordigd. Kloppen de acties van de parlementariërs met de doelstellingen van hun partij? Zijn zij voor hun taak bevoegd?

Afspraken nakomen

Maak Nederland weer sterk!
Maak Nederland weer sterk!

De Ondernemingsraad voor het volk moet erop toezien dat parlementariërs de beloftes van hun partij nakomen. Er is een kakofonie aan politieke stromingen. Van VVD, CDA en PvdA tot PVV, FVD , DENK en 50Plus. En navenant is er een enorme verscheidenheid aan parlementariërs. Variërend van carrièrepolitici tot journalisten en entertainers.  Iedere partij vecht om de gunsten van de kiezer. Beloftes worden gedaan. De kiezer wordt gepaaid. De partij stelt zijn beste mensen aan u voor. Zij gaan op nationaal of Europees niveau uw belangen behartigen. Pas wanneer de parlementsleden aan het werk slaan zal blijken of beloftes worden waargemaakt.

De taak van de OR: toezicht

Een Ondernemingsraad voor het volk houdt toezicht op naleving van gemaakte verkiezingsbeloftes. Zoals de ‘1000 euro’, ‘geen cent meer naar de Grieken’ en ‘niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek’. Of op de naleving van de uitslag van een adviserend referendum zoals het associatieverdrag met Oekraïne.

Procedure en sancties

Deze stoel moet worden bezet door ene parlementariër die zijn beloften nakomt.
Deze stoel moet worden bezet door een parlementariër die zijn beloften nakomt.

Iedere Nederlander kan een ‘klacht’ over het niet naleven van toezeggingen of beloftes indienen. De klacht moet worden onderschreven door bijvoorbeeld 50 getuigen. Dit om de validiteit ervan te onderbouwen. De klacht wordt vervolgens op zijn rechtmatigheid beoordeeld door een comité van wijze mannen en vrouwen. Indien gegrond neemt het comité actie. De persoon in kwestie wordt uitgenodigd voor een openbare hoorzitting.
De Ondernemingsraad voor het volk kan een parlementariër niet bestraffen of uit zijn functie zetten. Maar wel uitspreken waarom hij of zij in overtreding is. En de ernst ervan, wie er worden benadeeld en de consequenties. De mate van ‘overtreding’ wordt uitgedrukt in ‘strafpunten’. Deze worden op de website gepubliceerd. Dat is negatieve publiciteit voor de persoon in kwestie. En voor zijn partij. Als gevolg hiervan kan de persoon in kwestie bij een volgende verkiezing wellicht niet worden herkozen. En eventueel een verdere politieke loopbaan vergeten.

De taak van de OR: volksreferendum

Ook kan de OR op verzoek van het volk een referendum uitschrijven. Bijvoorbeeld wanneer het Nederlandse volk vindt dat er een einde moet komen aan de oorlogsretoriek tegen de Russen. Of wanneer het volk geen Europees leger wil. Of beperkte grenzencontrole wil doorvoeren. Of de veiligheid op straat verbeteren, enz.
De procedure is eenvoudig. Iedere Nederlander kan op de website van de ‘Ondernemingsraad voor het volk’ een referendum aanvragen. Er kan elektronisch worden ingetekend. Zodra er een bepaald quota is behaald, bijvoorbeeld 10,000 mensen, kan het referendum worden aangevraagd.

De taak van de OR: toetsing

En graag een Tweede Kamer met een volle zaal, bezet door parlementariërs die staan voor hun doelstellingen en beloftes.
Graag een Tweede Kamer met een volle zaal, bezet door parlementariërs die staan voor hun doelstellingen en beloftes.

Een derde taak van de ‘Ondernemingsraad voor het volk’ is om parlementariërs en vakministers te toetsen aan hun bekwaamheid. Een persoon kan veel weten van financiën maar niets van defensie. Sommigen kunnen prima een kruidenierswinkel beheren, maar een budget van honderden miljoenen euro’s is een stap te ver. Dit betekent dat de ‘Ondernemingsraad voor het volk’ voor een ieder die het Nederlandse volk vertegenwoordigt cv’s, diploma’s en referenties moet opvragen en beoordelen. Dit soort informatie moet publiekelijk bekend worden gemaakt. Ook moet aan de hand van een toetsingslijst worden gekeken naar politieke en private belangenverstrengeling, bijverdiensten, sponsorgelden enz.

Hoe verder

De ‘Ondernemingsraad voor het volk’ moet bij voorkeur door het volk zelf worden opgericht en onderhouden. Niet door politieke partijen. Een partij kan moeilijk ‘onpartijdig’ zichzelf bekritiseren. Of een Referendum uitschrijven. Ook moet de ‘Ondernemingsraad voor het volk’ worden geleid door mensen die objectief, zonder enig vooroordeel of winstbejag, naar de politiek kijken. Wellicht past deze activiteit bij de Rijksuniversiteit Groningen, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Of  bij het Burgercomité Eu. Of wellicht heeft u een ander idee.

3 Responses to Een Ondernemingsraad voor het volk

  1. Top idee… Ben er helemaal voor. Gisteren nog als dat kan… Met dank voor het prachtige idee.
    Burgercollectief????

  2. Ton ;, dit is de toverformule. precies het gereedschap wat we vandaag de dag nodig hebben..eerlijk en oprecht voor en van het volk..ik verspreid deze gedachte zo ver mogelijk. .

Leave a reply

negentien − zeven =