Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
EU wil eigen leger en informatieoorlog met Rusland

EU wil eigen leger en informatieoorlog met Rusland

De EU wil een eigen leger en een informatieoorlog met Rusland.  Het Europese Parlement (EP) besliste dinsdag 22 november positief over een gemeenschappelijk leger. Een dag later, op 23 november, besloot het EP om een informatieoorlog met Rusland  aan te gaan.

Europees leger

EU wil eigen leger en informatieoorlog met Rusland
Europese Unie wil een eigen leger, onafhankelijk van NAVO

De EU-ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken waren het maandag 21 november met elkaar eens. Zij stemden in met een plan van buitenlandchef Federica Mogherini om  Europa ‘strategische autonomie’  te geven. Een motie voor een Europees leger werd een dag later op dinsdag 22 november goedgekeurd. De indiener, Urmas Paet van Estland, noemt het een defensief leger. Het is opgebouwd rond snelle reactieteams. Paet motiveert dat het Amerikaanse leger Europa niet altijd kan helpen. Het EP keurde de resolutie goed met 369 stemmen voor en 255 tegen. Volgende maand wordt in de Europese Raad hierover verder gepraat. De consequenties zijn serieus. De lidstaten zijn een stap verwijderd van een Federatie van Staten. Wat nog ontbreekt is dat de Europese Centrale Bank het belastinggeld int.

Europees Pentagon

De EU wil ook een nieuw militair hoofdkwartier. Een Europese Pentagon. Verder is sprake van samenwerking op het gebied van planning, onderzoek, ontwikkeling en aanbesteding. Als gevolg hiervan moeten de budgetten omhoog. Er is 90 miljoen euro nodig voor een haalbaarheidsonderzoek. Dan voor de eerstkomende 3 jaar 90 miljoen euro voor het opzetten van onderzoeksprojecten. Dit moet leiden tot een zogeheten European Defence Research Programme met een jaarlijks budget van 500 miljoen euro. Uiteindelijk moet iedere lidstaat 2 procent van zijn BBP aan het Europese leger geven. Dit bedrag komt naast de kosten van de NAVO. Dat is jaarlijks 1,16 miljard euro en 910 miljoen voor diverse investeringen.

Efficiënt defensiebeleid

EU wil eigen leger en informatieoorlog met Rusland
Het einde van de NAVO troepenmacht?

Mogherini noemt het een ‘geloofwaardiger en effectiever’ defensiebeleid. Een beleid dat los staat van de NAVO. Het leger kan reageren op bedreigingen waarop de NAVO geen antwoord heeft. Of waarop de NAVO niet wil reageren. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders ziet veel winst in de samenwerking. “Wij hebben nu 16 verschillende vliegtuigen. De krijgsmachten werken te veel naast elkaar. Dat kan efficiënter.” In een adem voegt hij eraan toe. “In feite gaat het natuurlijk  in de richting van een Europees leger. Maar er komt niet één generaal of hoge vertegenwoordiger die het aanstuurt.” Koenders spreekt van een ‘strategisch moment’. “Europa is omringd door instabiele landen en autocratische regimes. Als wij geen macht projecteren of stabiliteit exporteren, halen wij problemen naar binnen.”

Globalisme en geopolitieke overheersing

Het Militaire Industriële Complex in de VS rekende op 8 november 2016 op een overwinning van Clinton. Het voorzag in het continueren van geopolitieke beleidslijnen. In het verder veroveren van gebieden. En in een aanzet tot een regionale oorlog in het Midden Oosten. Doel: het bevorderen van globalisme en geopolitieke overheersing. De bondgenoot te weten de Europese Unie deelde deze visie. De EU wil al geruime tijd de lidstaten in een Federatie  onderbrengen. De soevereiniteit wordt van de lidstaten afgenomen. En de Europese Unie wordt de politieke, militaire en financiële macht aan de andere kant van de oceaan.

Bijl aan de wortels van de politieke elite

Met de verkiezing van Trump heeft de politieke elite een zware nederlaag geleden. En met hen het Militaire Industriële Complex. In een klap zijn de globalisten de helft van hun aanhang kwijtgeraakt. Trump wil Amerika economisch op poten zetten. Hij zegt geen zin te hebben in een spelletje ‘Risk’. Het Militaire Industriële Complex moet nu de Europese Unie voor zijn karretje spannen. De EU moet de verdere globalisering uitvoeren. En  snel ook. De Engelsen zijn al afgestapt. En landen als Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Hongarije rebelleren.

Informatieoorlog met Rusland

EU wil eigen leger en informatieoorlog met Rusland
De Europese agressie richt zich op Rusland

Razendsnel wordt Rusland tot zondebok bestempeld. Het land is een autocratie dat moet worden vernietigd. De Russen worden uit de Olympische Spelen geknikkerd. Dan verliest het op 28 oktober zijn zetel in de VN mensenrechtenraad. Rusland wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden in Syria.  En nu is het stadium van  een informatieoorlog aangebroken. Het spel speelt zich af voor uw neus. Afgelopen woensdag 23 november stemde het Europese Parlement in met een motie van de Poolse Anna Elzbieta Fotyga. Hierin staat dat de door Rusland gesponsorde Russian Television (RT) en Sputnik vijandige propaganda verkondigen. Net als sociale media en internet ‘trolls’. Zij zijn daarom staatsgevaarlijk. Ook zegt de motie dat Rusland politieke partijen en organisaties steunt om de EU te destabiliseren. Er stemden 304 Europarlementariërs voor, 179 tegen en 208 onthielden zich van stemmen.

Europese Unie als bullie


Op 22 november een aanzet tot een Europees leger. Een dag later de oorlogsverklaring aan de Russische media. Tel hierbij op het gedwongen multiculturalisme. En het streven naar een Europese Federatie van Staten. Poetin sprak tijdens het International Economic Forum in september in St Petersburg tot journalisten. Hij vertelde hoe er wordt gestreefd naar een militaire confrontatie tussen Europa en Rusland. Geen journalist die erover schreef.

De geopolitieke agenda is bepaald. De Europese Unie is politiek gesproken ontspoord. De poging om de lidstaten in een Federatie onder te brengen wordt niet gewaardeerd. Multiculturalisme wordt deels afgewezen. En in de agenda staat nu het creëren van een gemeenschappelijke vijand: Rusland. En eventueel een grensoorlog. Dit moet de aandacht van het volk van het failliete EU project afleiden. De propaganda werkt op volle toeren.

 

One Response to EU wil eigen leger en informatieoorlog met Rusland

Leave a reply

vijf + twintig =