Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Europa kan niet blijven bestaan

Europa kan niet blijven bestaan

 

 

Paul Sheard, hoofdeconoom van Standard & Poor’s, zegt Europa kan niet blijven bestaan. Het zal veranderen in een handelsblok van een paar landen. De gemeenschappelijke munt verdwijnt. Volgens Sheard heeft de politieke integratie gefaald. Tenzij Europa zich snel omvormt tot een Verenigde Staten van Europa.

Verenigde Staten van de EU

Volgens Sheard moet Europa ‘groot gaat denken’. Brexit en de opstandige oppositie die pleit voor nationalisme moeten worden gebagatelliseerd. Volksraadplegingen moeten worden afgeschaft. De EU top moet doorduwen. Anders is het te laat. Het is of een superstaat of vergetelheid, zo schrijft de Britse krant Express.

Soevereiniteit delen

Europa kan niet blijven bestaan
De niet gekozen leiders van het Europese volk.

De binnengrenzen zijn opgeruimd. Nu is het tijd voor een gezamenlijke verdediging van de buitengrenzen. Dus een Europees leger. Brussel wil dat zien gebeuren. De ondemocratisch gekozen technocraten in de Europese Commissies willen de toekomst bepalen. De Europese Unie is echter een failliet project. Het wordt niet langer gedragen door de burgers. Over hun hoofd worden beslissingen genomen. Besluiten waarmee zij later, achteraf, worden geconfronteerd. Zij moeten deelnemen in handelsverdragen waarvoor zij niet warm lopen. Of in het eerder genoemde gemeenschappelijke leger. Rusland moeten zij als vijand zien. Multiculturalisatie is goed voor het volk. En voor het voortbestaan van Europa. De nationaliteit moet worden ingeleverd. Het volk mag niet langer denken als een natie. Zij moet denken als een Europeaan. Dan pas zal het goed gaan. Dan is er een toekomst. Anders niet.

Europa kan niet blijven bestaan

De regeringsleiders spelen met de EU politici onder een hoedje. Zij trekken de regie naar zich toe. Zij weigeren te erkennen dat integratie van andere volkeren geen oplossing is. Dat economische en monetaire eenwording geen oplossing is. Zij weigeren de burgers te beschermen. In plaats daarvan laten zij bevolkingsgroepen met elkaar concurreren. Daarbij is er een ongelooflijke ongelijkheid tussen de verschillende EU-lidstaten. Duitsland en Nederland genereren met loonmatiging handelsoverschotten. Zij dwingen Zuid-Europese landen een vergelijkbaar beleid op. Iedere Europese lidstaat biedt de meest gunstige vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders. Goedkope financiering voor iedereen bestaat niet. En grote delen van Europa zijn verstoken van breedband. Alleen al om de vele ongelijkheden kan van een Verenigde Staten van Europa geen sprake zijn.

Eurotopia

Europa kan niet blijven bestaan
De gekozen leiders van de oppositie.

Er gaan nu stemmen op om Europa op te splitsen in autonoom opererende regio’s. Met daarboven een echt Europees bestuur. Gekozen door het volk. Gecontroleerd door een Europees gekozen parlement. Het sluit ook aan bij de ideeën van Freddy Heineken. De biermagnaat pleitte in 1992 voor een opdeling van Europa. Hij zag regio’s met tussen de 5 en 10 miljoen inwoners met een gezamenlijke historie, cultuur en taal. De samenhang zou spanningen en ongelijkheid voorkomen. Hij kwam op 75 regio’s of staten. Ieder met een eigen afvaardiging voor het Europees Parlement. Iedere regio kan doen en laten wat hij wil. Brussel echter zal het belang van alle Europeanen behartigen.

Nederland weer van Ollanders

Goed om te weten. Het betekent dat regio Nederland weer eigendom wordt van Nederlanders. Met een gezamenlijke historie, cultuur en taal. Mag ik de regering vragen om hiermee alvast te beginnen? Ach ja, voor ik het vergeet. De Nederlanders bepalen in een volksstemming of zij wel of niet in een Nederlands ‘regioverband’ willen deelnemen aan een Europese Unie van staten. Niet de politieke leiders of de EU politici.
De komende edities ga ik in op de rechten van de Europese Unie. En hoe dicht zij bij hun doelstellingen zijn. Zie ook mijn laatste boek Europa en Migranten  en de artikelen op dit blog: www.peterstuivenberg.nl.

Leave a reply

18 − vier =