Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Liberalen zijn het roer kwijt

Liberalen zijn het roer kwijt

De liberalen zijn het roer kwijt. Tot voor Brexit was de politieke elite de baas. Nu brokkelt hun macht af. Degenen die niet onder Brussels dictatuur willen leven laten hun stem weer horen. Zij willen net als de Engelsen en de Amerikanen baas zijn in eigen land. Kritisch wordt het gedrag van politieke leiders bekeken. Rutte, Jean Paul Juncker, Merkel en Hollande worden gewogen en te licht bevonden.  Zij vinden hen onparlementaire en autoritaire globalisten.

Europese Unie onder vuur

De Nederlandse regering en de Europese Unie komen onder vuur. Er is geen energiebeleid dat streeft naar lage kosten. Geen migratiebeleid. Geen buitenlandbeleid. Wel is er een oorlogszuchtige toon tegen de Russische buren. In plaats van een dialoog aan te gaan worden er in NAVO verband militaire oefeningen gehouden. Vlakbij de Russische grens.

Kafkaiaanse organisatie

liberalen raken het roer kwijt
Kafkaiaanse organisatie

Daar komt bij dat de supranationale Europese Unie wordt bestuurd door ‘onbekende’ mensen. Zij zijn niet democratisch gekozen. De EU lijkt op een Kafkaiaanse organisatie. Het maakt regels waaraan het volk zich moet houden. Wat volgt is existentiële vervreemding, isolatie en onveiligheid. Het labyrint van overheidsbureaucratie en wettelijke systemen is ondoordringbaar. Het corrupte of wispelturige misbruik van totalitaire macht is niet op te lossen. De mainstream media is het met de EU politici eens. In plaats van het volk te beschermen tegen machtswellustelingen binnen de EU, onderstrepen zij de uitgevoerde politiek. Het volk kan zich alleen nog verweren via sociale media. En ook dat wordt aan banden gelegd. Twitter en Facebook worden gesloten wanneer je iets zegt dat niet wordt getolereerd.

Walking Dead scenario

De Europese Unie is net als de Verenigde Staten een falende natie. De Orwelliaanse ontoegankelijke politieke elite volgt een ‘Walking Dead’ scenario. Zij lopen als zombies rond en parasiteren op de overgebleven mensheid. Zij lanceren grote idealen zoals het gevecht tegen klimaatverandering, gelijkheid en multiculturalisme. De ‘massamedia’ wordt aangestuurd met ‘positief’ nieuws. Kritische journalistiek ontbreekt. Dit leidt tot onrust. Alternatieve media groeien als kool. Mensen zien de andere kant van de waarheid en komen in opstand. Trump kan nu proberen het politieke evenwicht in  Amerika te herstellen. De Engelsen in Groot-Brittannië.  Het Nederlandse volk mag volgend jaar via de stembus politieke hervormingen doorvoeren. Niet alleen in Nederland. Wellicht ook in de Europese Unie.

Liberale retoriek en morele superioriteit

liberalen raken het roer kwijt
Soros en Obama

Liberalen voelen zich verheven boven burgers met een andere mening. Hillary Clinton beschrijft de andersdenkenden als een groep ‘betreurenswaardigen’.  Zij zijn dom, onbezonnen, niet-intellectueel, racistisch, xenofobisch, islamofobisch en antiglobalistisch. De ‘betreurenswaardigen’ moeten worden opgevoed. Een man als George Soros neemt dat op zich. Soros noemt zich investeerder en filantroop. Hij is de oprichter van de Open Society Foundations.  Hij zegt in zijn website landen te helpen om het communisme af te schudden. Zijn organisatie zit in 100 landen. Soros is voorstander van een wereld zonder grenzen. Hij sponsort “Black Life Matters” en de protestdemonstraties tegen Trump. Het inhuren van een gemotiveerde betoger kost hem 12 tot 20 USD per uur.

Soros stopt antiglobalisten

Soros vindt mensen die hun land en cultuur boven het globale collectief stellen islamofobisch of xenofobisch. Zij zijn bang voor vreemdelingen en islamitische gebruiken. Hij wil de kritische Brexiters en Trumpers stoppen. Hij wil voorkomen dat het westerse globalistische denken in elkaar stort. Dat het liberale sociaaldemocratische reveil sterft. En hij heeft een plan. Samen met de Nederlandse regering werft hij betaalde ‘vrijwilligers’ om onze hersenen te spoelen. Zogeheten ‘Goedmensen’ die gaan vertellen hoe een ander moet leven. Hij gebruikt hiervoor de organisatie ‘Gender Concerns International’. Indien u kijkt naar het wervingspamflet dan ziet u links in de kop het log van Gender Concerns. En rechts de Soros Foundation.

Oproep voor verandering

liberalen raken het roer kwijt
Gender Concerns International

Gender Concerns gaat in Den Haag een ‘Jeugd Raad’ opzetten. Deze Raad moet met een plan komen om islamofobia, xenofobia en rassenongelijkheid de kop in te drukken. Tegelijk worden problemen van moslimvrouwen en migranten besproken. Zij worden gezien als slachtoffers van kritische Nederlanders en gediscrimineerd. Degenene die dit plan moet uitvoeren zijn 17 tot 26 jarigen. Zij worden nu geronseld. De groep moet bestaan uit 50 procent vrouwen. Ruim 40 procent moet zich kunnen identificeren met de islam.

Europese aanpak en financiering

Gender Concerns International is onderdeel van de ‘Dutch National Action Plan voor de United Nations Security Council Resolutions (UNSCR 1325). Het wordt gesteund door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Behalve George Soros zijn de donoren:
– De ministeries van Buitenlandse Zaken van Nederland, Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten, Noorwegen.
– Een commissie van de Europese Unie.
– De in Nederland gevestigde ambassades van Pakistan, Australië, Canada en de Verenigde.

Vermoeiende toekomst

liberalen raken het roer kwijt
De migratie zal aanhouden, eerst nog uit het Midden-Oosten, later uit Afrika

Ik zie donkere wolken aan de horizon. Een deel van het Nederlandse volk zal op de huid worden gezeten door geronselde ‘Goedmensen’. Zij gaan vertellen hoe met de islamitische cultuur en migranten om te gaan. Hierop zal de oppositie reageren met programma’s die het tegengestelde beogen. Zoals politici, media, migranten en islamieten onderwijzen en integreren in de Nederlandse taal. En in de geschiedenis van de Lage Landen, de godsdienst met zijn religieuze feestdagen en de cultuur. En in folklore (Zwarte Piet en Sinterklaas), kookkunst en omgangsvormen. Buitenlanders die in Nederland willen wonen en werken zullen moeten Vernederlandsen. Anders ontstaan er parallelle maatschappelijke stromingen. Deze doen inbreuk aan de kwaliteit van veiligheid, scholing, sociale voorzieningen, behuizing, mensenrechten en dergelijke. Wat dan ontstaat is een onleefbaar en niet te regeren land. Is dat wat de Europese Unie wil?

Leave a reply

4 × 1 =