Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur

Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur

Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur. Er is een sterke relatie tussen gebrek aan empathie en bruut geweld. Deze combinatie kan de ondergang inluiden van onze empathie rijke cultuur. Een gegeven dat door de media en de overheid wordt verzwegen.

Als voorbeeld, neem de titel in Algemeen Dagblad ‘Nederlander gearresteerd voor uitsteken ogen Afrikaan’.  Allereerst wordt de herkomst van de dader verdoezeld. Het gaat niet om een Nederlander. Het gaat om een Afrikaanse man die in Nederland verblijft. Een Somaliër. Wellicht met een Nederlands paspoort, werkvergunning of verblijfsvergunning. En deze Afrikaan steekt een andere Afrikaan de ogen uit. Niet in Nederland, maar in België. Het slachtoffer heeft ruzie met leden van de Djiboutiaanse gemeenschap. Een correcte kop zou zijn geweest ‘Somaliër steekt landgenoot de ogen uit’.

Mentaal ziek gedrag

Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur
Nigeria, Lagos, een man wordt levend verbrand. Een lachende menigte kijkt toe.

Belangrijker is dat de ziekelijke misdaad wordt gelinkt aan een Nederlander. Dat is ernstig. Wij Nederlanders zijn empathisch gesproken sterk ontwikkeld. Het uitsteken van ogen valt voor ons onder mentaal ziekelijk gedrag. Dit doe je je ergste vijand niet aan. Steve Brown vertelde mij, toen ik het boek schreef ‘Drugsbaron in Spijkerbroek’, over een psychopathische crimineel. Die sneed van een vrouw de borst af. Dat vond hij leuk. De gehele criminele wereld was er ziek van.  De grootste blunder van Algemeen Dagblad is om een empathisch hoogontwikkelde cultuur te vergelijken met een laagontwikkelde. Zoals wij die zien in onderontwikkelde Afrikaanse landen.

Reactie justitie

De vraag is hoe justitie op deze misdaad zal reageren. Wordt de dader aangewezen als een ‘verwarde man’. Wordt hij ‘mentaal ziek’ verklaard en in een inrichting opgenomen?  Of wordt er gekeken naar de waarden en normen in het land van herkomst? Ik hoor de rechter hem al vrijspreken. ‘Zo doen ze dat nu eenmaal in Somalië. Dat is hun cultuur.De man mankeert niets. Hij snapt alleen niet dat zoiets in West-Europa is verboden’. Eerder is op basis van deze gedachte in Oostenrijk een verkrachter vrijgesproken. Een 20-jarige Irakees randt in het zwembad een 10-jarig jongetje  aan. De advocaat van de dader pleit dat de man misschien niet heeft begrepen dat het jongetje ‘nee’ had gezegd. Dat terwijl het jongetje, dat wordt opgesloten in een wc-hokje, het uitgeschreeuwd zou hebben van de pijn. Daarna is het jongetje huilend naar de badmeester gegaan om zijn verhaal te doen.

Empathie, het inlevingsvermogen

Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur
Keulen, Duitsland. Op het treinstation worden vrouwen aangevallen.

Mensen die vanuit andere culturen zoals Afrika naar Europa komen, tonen in het algemeen weinig empathie. Empathie is een inlevingsvermogen. De kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen. Dus ook in een andere omgeving. Wat thuis mag, is niet toegestaan bij de buren. Dat leren wij als kind. Empathie is in de West-Europese cultuur sterk ontwikkeld. Wij komen op voor de rechten van de kwetsbaren in de samenleving. En voor dieren en planten. Nederland heeft zelfs een Partij Voor De Dieren. Het plaatsen van mensen met weinig empathie in onze samenleving vraagt dan ook om problemen.

De empathie kloof

Daarbij komt dat Nederland een sterk vervrouwelijkte samenleving kent. Vrouwen maken deel uit van alle aspecten van de maatschappij. Vrouwen hebben ‘gedreven’ door biologische factoren meer empathie dan mannen. Dit maakt de empathie kloof met landen waar de vrouwen geen rol van betekenis spelen groter.

Empathie kloof groet en groeit

Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur
De vervrouwelijkte samenleving is een uitdaging voor mannen afkomstig uit landen waar vrouwen weinig hebben te vertellen.

De hoge graad van empathie in de vervrouwelijkte westerse samenleving neemt alleen maar toe. Er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van emotionele intelligentie. Zo vindt Obama dat de cultuur van de Verenigde Staten leidt aan een gebrek aan empathie. En de Engelsen creëerden in 2005 een programma genaamd ‘Social and Emotional Aspects of Learning (SEAL)’. Dit programma is geadopteerd door 2/3 van alle basisscholen. Een van de 5 onderwijsgebieden is het ontwikkelen van emotionele intelligentie. Het doel is het streven naar een positieve verhouding met andere mensen. Dit voorkomt agressief gedrag. En stimuleert sociale vaardigheden en zelfbewustzijn. Empathie onderwijs geeft een betere geestelijke balans in het leven. Het leert om in het leven succesvol te zijn. Met minder misdaden en echtscheidingen

Empathie en de multiculturele samenleving

Empathie helpt om de gedachten en gevoelens van anderen te begrijpen. Het is een belangrijk middel om te navigeren in sociale interacties. Het zorgt ervoor dat wij ‘passen’ in de culturele context waarin wij leven. Dat is tegelijkertijd een periode dat culturen met een geringere empathie aan de deur kloppen. Als eerste, vrij logisch, moet de nieuwkomer in onze samenleving in empathie worden onderwezen. De kloof moet worden overbrugd. Indien dat niet gebeurd, kunnen wij elkaar niet begrijpen. Dus ook geen ‘rijkere’ multiculturele samenleving opbouwen.

Samenleving op de fles

Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur
Empathie wordt niet begrepen.

Bovenstaande gebeurt  niet. Integendeel. Nieuwkomers hakken in op de Nederlandse cultuur. In veel gevallen wordt deze zelfs verworpen. De empathie wordt niet begrepen of gewaardeerd. Begrip en interactie blijven uit. Er ontstaan parallelle samenlevingen. De cultuur gaat ten gronde.

De werkelijkheid van alle dag

Heel Afrika kent mobiele telefoons. Dit betekent niet dat Afrikanen door dezelfde culturele en maatschappelijke ontwikkelingen zijn gegaan als de noordelijke buren. Vergelijk de Middeleeuwen. Gruwelijk en wreed. Martelingen, verkrachtingen en onthoofdingen als lokale ontspanning op het dorpsplein. Hetzelfde beeld zien wij in onderontwikkelde Afrikaanse gebieden. Het is een gebrek aan emotionele ontwikkeling, aan empathie.

Ter herinnering

Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur
Wanneer is er sprake van respect?

Laat ik u herinneren aan de slachting van de Tutsi’s in Rwanda van 6 april tot 16 juli 1994. Er worden 800.000 tot 1 miljoen mensen gruwelijk vermoord.  Er worden 250.000 tot 500.000 vrouwen verkracht.  Hierbij vier citaten uit het boek ‘Out Of America: A Black Man Confronts Africa. Geschreven door Keith B. Richburg.

Stroom van lichamen

I am standing now on a three-hundred-foot-long yellow metal bridge, looking down over the falls. And the bodies are coming by, sometimes singly, sometimes in bunches of two or even three. .. Many have their hands tied behind their backs. Some, if not most, are missing limbs, or a head. And when they reach the top of the falls, they pick up speed and hurtle over. Crashing down on the rocks below.“

Gruwelijke slachtingen

Met machete gedood.
Met machete gedood.

“If Rwanda was different. It was because the violence. The death, was up close and personal. And unprecedented on the scale of savagery. Here, the militias wouldn’t shoot you in the head, Somali style. They would carve off your arm first and watch you bleed and scream in pain. Then, if you didn’t pass out, they would chop off one of your legs. Or maybe just a foot. If you were lucky, they might finish you off with a machete blow to the back of the head. Otherwise, they might carve off your ears, your nose. And toss your limbless torso atop the pile of dead bodies, where you could slowly bleed to death.”

Het verhaal van Angelique

“Angelique Umutesi is there too. He is only nine years old, and he survived by running hard and fast. The Hutu militia entered his house and killed his parents and his six brothers and sisters. Then they started on Angelique. First chopping off his left hand with a machete. Then taking a chunk out of his right leg. Another machete blow opened a gaping hole in the back of the little boy’s head. But he still managed to run to his grandparents’ house nearby. Of course, the militia had already been there. Angelique found everyone in that house dead. So he lay down to die, right there. Next to the corpses of his grandparents and others. And he stayed there like that, with the corpses. For four days and four nights, almost bleeding to death. Until he was rescued by the advancing Tutsi guerrilla soldiers.”

Ook in Kenia

“This picture, taken in a Nairobi slum not far from my home, shows a boy. Maybe a teenager. Lying flat on his back, being held down by a mob. Screaming with terror. One of his hands has been chopped off. An older man is standing over him. Gleefully holding what looks like a giant meat cleaver. The older man with the weapon is smiling. Preparing to drop down hard and chop off the other hand. The caption explains that this boy has been caught stealing.  And the crowd is now imposing street justice. I became fixated first on the boy’s screaming face, but then on the faces of the crowd in the background. They are all laughing and smiling. And I ask myself, what on earth could these people possibly be thinking?”

Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur

Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur
Een 75-jarige vrouw aangerand door asielzoekers.

Incidenteel geweld en genocide hebben te maken empathie. De wijze waarop de dader zich identificeert met andere mensen. Iemand met teveel aan empathie lijdt zelf. Iemand met een tekort doet andere lijden. Er zijn verschillende biologische en omgevingsfactoren die een tekort aan empathie veroorzaken. Dit kan zijn hormoongehalte en genetische structuur. Maar ook het gemis van een sterke band met de ouders of huiselijk geweld. De wetenschap begint nu pas de mysteries te ontrafelen. Maar er is geen medicijn tegen aanranders, psychopaten en geweldplegers. En zonder de empathie kloof te overbruggen zal een multiculturele samenleving niet ontstaan. Wel parallelle samenlevingen. Samenlevingen die elkaar niet begrijpen. En die uiteindelijk de ondergang zullen worden van onze Nederlandse en West-Europese cultuur.

 

Referenties:

1 -The Role of Culture in Empathy.  The Consequences and Explanations of Cultural Differences in Empathy. At the Affective and Cognitive Levels.  School of Psychology. University of Kent, UK, 89 FinalThesis-DavidAtkins_2.pdf:

2 – Education for an Age of Interdependence, Oxfam GB.

3 –Why a lack of empathy is the root of all evil

 

 

One Response to Gebrek aan empathie vernietigt de cultuur

  1. Het boek van Keith Richburg in een keer uitgelezen al hoewel ik die soms moest wegleggen.
    “Road to Hell” van Michael Maren is ook goed over de waanzin van ontwikkelingshulp.
    En “My traitor’s heart” van Rian Malan.

    Ik heb zelf gewerkt voor 6 jaar in Afrika, 2 jaar Rhodesie en 4 jaar Zimbabwe als verpleegkundige en kan daar ook een boek over schrijven.
    De methodes van terreur is overal het zelfde en tijdens de terroristen oorlog in Rhodesie werden mensen levend verbrandt in hun hutten. Neuzen, oren en lippen afgesneden die gekookt moesten worden en opgegeten door hun vrouw. In Nederland werden deze terroristen “vrijheidsstrijders” genoemd en van alle kanten gesteund door NGO’s en actiegroepen.

Leave a reply

5 + zeventien =