Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Ondergang van Zwarte Piet

Ondergang van Zwarte Piet

Sylvana Simons wil de ondergang van Zwarte Piet. Zij legt als minderheid haar wil op aan de meerderheid.  Sylvana vindt  Zwarte Piet een racistisch type. Maar heeft zij gelijk? Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas als Aap en Noot bij Mies. Een oer-Hollandse folklore, niet meer en niet minder. Wie geeft Sylvana het recht om als minderheid haar gelijk af te dwingen?

Hoe komt het dat de Nederlandse maatschappij haar eis accepteert. RTL verandert Zwarte Piet in Schoorsteen Piet. Winkels als Jumbo zijn bang voor hun klandizie. De PVV komt met een Zwarte Piet wet. Alle Pieten zwart of bruin.

Ondergang van Zwarte Piet
De Nederlandse folklore wordt door de politieke partij Denk onderuit gehaald.

Ik ben gaan zoeken naar de oorzaak van deze dwaasheid. Het antwoord vind ik in het cultureel Marxisme. Ook wel genoemd de kritische theorie op de westerse maatschappij. Waarden en normen moeten vallen. Er is tolerantie voor ideeën van links. En tegelijk intolerantie voor rechtse ideeën. Zwarte Piet, geslacht, seksuele voorkeur, familie, ras, cultuur enz. moeten worden aangepast aan de wensen van minderheden.

Botsing tussen onderdrukkers en onderdrukten

Dit verklaart de rel rond Zwarte Piet. Het klassieke Marxisme is mislukt in zijn ideologie. De arbeider, het proletariaat, komt niet in opstand tegen het kapitalisme.
De wedergeboorte is het culturele Marxisme. Deze stroming drijft een wig tussen onderdrukkers en onderdrukten. Tussen degenen met privileges en degenen zonder. Zo zijn bijvoorbeeld heteroseksuelen, macho-mannen, blanken en christenen de onderdrukkers. Degenen die niet tot deze groepen behoren zijn de onderdrukten.  Dus heteroseksuelen moeten worden bestreden door andere vormen van seksualiteit te bevorderen. Macho-mannen worden geconfronteerd met travestieten. Blanken worden gemengd met andere rassen. En christenen moeten moslims omarmen.

De makers van het Culturele Marxisme

De grondslag van het cultureel Marxisme is na de Eerste Wereldoorlog bedacht. De makers zijn de Italiaan Antonio Gramsci en de Hongaar György Lukács. Hun doel is de westerse en christelijke cultuur, waarden en normen vernietigen. Lukács introduceert als eerste seksuele voorlichting in Hongaarse scholen. Hij wil op deze manier de traditionele seksuele moraal en daarbij de westerse cultuur aanvallen.
In 1923 inspireert Lukács een groep Duitse Marxisten om een denktank te vormen. Dat gebeurt op de Universiteit van Frankfurt, het Institut für Sozialforschung (IfS). Ook wel genoemd de Frankfurter Schule. Hier ontstaat het hedendaagse cultureel Marxisme. Zie de video What is cultural Marxisme.

Tradities omverwerpen

Ondergang van Zwarte Piet
De homoboten en travestieten parade in Amsterdam.

Wanneer Hitler in 1933 aan de macht komt vlucht de Frankfurter Schule naar New York. Daar bedenkt het de ‘kritische theorie‘. Iedere traditionele instelling, te beginnen met de familie, moet brutaal en onophoudelijk worden bekritiseerd. Het doel is om de bestaande normen en waarden omver te werpen. Hiervoor wordt gebruikt Freuds techniek van psychologische conditionering. Voorbeeld: cultureel Marxisten willen de homoseksualiteit normaliseren. Dit gebeurt niet door filosofische argumentatie. Nee, zij zenden tv-show na tv-show uit, waarin de enige schijnbaar normale blanke man een… homoseksueel is.

Liberaal en tolerant

Een lid van de denktank, Herbert Marcuse, neemt in zijn boek ‘Eros and Civilization‘ de taboes rond seks weg. Het plezier principe moet boven het realiteit principe staan. De samenleving bestaat uit geen werk, alleen spelen. Zoals Marcuse het uitdrukt make love, not war. Marcuse pleit ook voor wat hij noemt onderdrukte tolerantie. Dat is zoals eerder gezegd tolerantie voor linkse ideeën en niet voor rechtse. Dus een blanke vrouw die zich niet prettig voelt in een wijk met moslims,  is een islamofoob.

Ondergang van Zwarte Piet
Een muliculturele maatschappij als grondslag voor een totalitaire staat.

Indien zij liever tussen haar eigen soortgenoten wil leven, is zij ziek. Of zij heeft last van een fobie. Maar wanneer een groep Turken een woonwijk veranderen in een mini-Turkije, is het geen ziekte. Het heet dan multiculturalisme.

Politieke correctheid

Politieke correctheid betekent dat de media onderwerpen benoemen in correct taalgebruik.  Zo zijn illegale immigranten, niet gedocumenteerde migranten. De ambitie om woorden een andere betekenis te geven staat gelijk aan het veranderen van de culturele norm. Ook worden de onderdrukten in de samenleving de hand boven het hoofd gehouden. Zo is de islam een geloof gebaseerd op vrede. De Black Lives Matter beweging is een vredevol initiatief. Bij feminisme gaat het om een gelijkwaardige behandeling van de vrouw. Niet om het marginaliseren van de familieverhoudingen of de rol van de man. Van deze definities wordt niet afgeweken. Enige vorm van kritiek wordt niet geaccepteerd.

Nieuwe generatie conservatieven

In 1960 wordt Marcuse de belangrijkste goeroe van Nieuw Links. Hij injecteert het cultureel Marxistische gedachtegoed van de Frankfurter Schule in de babyboomgeneratie. Dat is nu blijkbaar Amerika’s staatsideologie. De nieuwe generatie liberaal-democraten moet multiculturalisme, progressiviteit en politieke correctheid introduceren. En daarbij de westerse cultuur en de christelijke religie marginaliseren en vernietigen. De ideologie staat lijnrecht tegenover kapitalisme, christendom, traditionele familie en het nationalisme.  Het bevordert chaos. Dit leidt tot het vormen van groepen. En roept om staatscontrole en staatsveiligheid. Uiteindelijk stort de westerse maatschappij in elkaar en neemt een totalitaire staat over. Het Marxisme, het communistische gedachtegoed van Karl Marx en Friedrich Engels, keert terug.

Bizarre situaties

Ondergang van Zwarte Piet
Een tentenkamp van gevluchte West-Afrikanen bij de metros Jaures en Stalingrad in Parijs.

Om deze reden zien wij bizarre situaties. Om er een paar te noemen. Het ontstaan van een totalitaire Europese Unie. De politieke elite negeert de wensen en vrijheden van het autochtone volk. Het beperken van rechten en vrijheden van meerderheden. Het vergroten van rechten en vrijheden van minderheden.  Het ridiculiseren, bagatelliseren en isoleren van rechtse ideeën en culturele uitingen. Het onderdrukken, belachelijk maken en demoniseren van rechtse politieke stromingen. Het onderdrukken van christelijke, westerse en nationale normen en waarden. De ondergang van Zwarte Piet.

Migranten

West-Europa wil zoveel mogelijk migranten opnemen, ongeacht de herkomst en de publieke opinie. Wij moeten open en tolerant zijn voor de islam en de moslims. Zodat zij dat ook tegen ons zullen zijn als wij in de minderheid zijn. Zie ook mijn boek Europa en Migranten. Zijn wij dat niet dan klopt de gedachtepolitie aan de deur. Ook houdt de onafhankelijkheid van de media op te bestaan.  Zij praten alleen nog maar politiek correct. ‘Nieuwspraak’, zoals wij dat zien in George Orwell 1984.

Denk

De politieke partij Denk wil namen uit het Nederlandse koloniale verleden schrappen. De partij bestaat uit de Nederlanders Tunahan Kuzu, Sylvana Simons, Farid Azarkan en Selcuk Ozturk. Zo moeten de Coentunnel en de Piet Heintunnel anders gaan heten. Of straatnamen vernoemd naar mensen als Michiel de Ruyter of generaal Spoor.  Sylvana Simons vindt verder dat minderheden zich irriteren aan Zwarte Piet. De knecht van Sinterklaas is plotseling een racistische uiting van een oer-Hollands cultureel erfgoed. Zwarte Piet moet verdwijnen.

Ondergang van Zwarte Piet
Groepsfoto van Denk leiders: vlnr Tunahan Kuzu, Sylvana Simons, Farid Azarkan en Selcuk Ozturk.

Ondergang van Zwarte Piet

Binnen deze chaos probeert het totalitaire Europese regime de macht te grijpen. Het liefst door samen met de Verenigde Staten oorlog aan Rusland te verklaren. Rechts sputtert tegen. Brexit is een feit.

En hiermee is de Zwarte Piet fobie verklaard. Met Zwarte Piet en de Nederlandse helden dreigen de nationalistisch denkende, autochtone, christelijke en heteroseksuele Nederlanders uit te sterven. Tenzij zij opstaan uit een lethargische slaap.

Volg dit blog, volg Stuifs Wereld op facebook en op twitter @stuivenberginfo. Ik kom straks met een actie.

4 Responses to Ondergang van Zwarte Piet

 1. Zwarte piet moet blijven .hij is de nog langst werkende en levende allochtoon in Nederland al meer dan honderd jaar het is discriminatie om hem als zwarte man met veel tamtam de laan uit testuren Zwarte Piet moet blijven en een verblijfs vergunning en een AOW tje krijgen .

 2. Het gaat om de gedachte achter de verandering, niet om het feit op zich. En dat is een principiële stelling: Kan een minderheid de autochtone meerderheid voorschrijven dat een bepaalde cultuuruiting moet worden veranderd. Dan het koloniale verleden. Niet fraai, mee eens. Zal niemand ontkennen. Maar moet daardoor Zwarte Piet, Witte Kerst, de Gouden koets, namen van oude zeehelden enz. worden veranderd? Moeten geschiedenisboekjes met VOC enz. worden herschreven?

 3. Tradities gaan altijd met hun tijd mee. Zo werd de roe van zwarte Piet ook afgeschaft. Evenals de veel te grote oorringen en rode lippen. Het maakte de kinderen natuurlijk niets uit. Voor hen bleef het zwarte Piet. Gekleurde Pieten zie je ook al langere tijd. Ook daardoor veranderde dit kinderfeestje niet. Feit is, dat donker gekleurde kinderen al snel voor zwarte Piet uitgescholden of ermee geplaagd worden. Zoals alle andere kinderen die van het gemiddelde afwijken. Het zijn de volwassenen die hier het koloniale verleden bijhalen. Een stukje geschiedenis, waarin inderdaad Nederland geen fraaie rol gespeeld heeft. Hier hebben mensen inderdaad wel een punt. Heeft niets te maken met links of rechts of Denk of moslims of nog wat anders. Gewoon gevolgen van een gewijzigde samenstelling van de bevolking en de daardoor ontstane voortschrijdende inzichten. Het is onzin om te denken dat er iets ingeleverd wordt. In feite verandert er niets.
  Voor de kinderen en de winkels zal het echt niets uitmaken; zolang de cadeautjes en het feest maar blijft.

 4. Mijn ouwelui waren vroeger lid van Het Parool, en op een dag stond er op de laatste pagina, aan de binnenkant voor zover ik me kan herinneren, Sinterklaas afgebeeld. Het was een ets die me altijd is bij gebleven. In die Zwarte Pieten-hype heb ik Het Parool aangeschreven om die ets van destijds, maar ze hebben nooit sjoege gegeven, logisch eigenlijk want de harde waarheid stond openbaar, de Sint was vergezeld van “Ebbenhout”, geklonken in kettingen. M.a.w. pure slavenhandel, niks meer en niks minder, zo klaar als een klontje. De strip Sjors en Sjimmie werd Sjimmie afgebeeld met grote rode lippen, als je zoekt op Black Pete, kom je meer van dat soort tekeningen tegen. En wat Sinterklaas betreft, de mijter, de hoed die hij draagt is de kop van een vis, die bij de god Dagon hoort.

  1 Samuel 5 verhaalt van de kist van sittimhout (shithout) overtrokken door goud, met een gouden “mercy seat” geflankeerd door cherubim (engelen).

  1Sa 5:1  De Filistijnen nu namen de ark Gods, en zij brachten ze van Eben-haezer tot Asdod. 
  1Sa 5:2  En de Filistijnen namen de ark Gods, en zij brachten ze in het huis van Dagon, en stelden ze bij Dagon. 
  1Sa 5:3  Maar als die van Asdod des anderen daags vroeg opstonden, ziet, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des HEEREN. En zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. 
  1Sa 5:4  Toen zij nu des anderen daags des morgens vroeg opstonden, ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des HEEREN; maar het hoofd van Dagon, en de beide palmen zijner handen afgehouwen, aan den dorpel; alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. 
  1Sa 5:5  Daarom treden de priesters van Dagon, en allen, die in het huis van Dagon komen, niet op den dorpel van Dagon te Asdod, tot op dezen dag. 

  Sindsdien hadden ze allen drempelvrees. 😉

  Oké Sinterklaas is een feest, een traditie, een traditie die eer behoudt op slavenhandel en afgoderij… och, het maakt allemaal geen drol uit, want de Islamisten zijn hier en er komen nog een heleboel Afrikaner bij die eveneens hun afgoderij meebrengen en zo kunnen we allemaal, blanken, getinten en zwarten om het kampvuur zitten en verhalen van vroeger ophalen.. en wie wat heeft gedaan, what the hell, we streven toch immers naar 1 gezamenlijk land zonder grenzen waar we kunnen gaan en staan waar we willen?

  Nee, geen herhaling van Babel door de hemel te bestormen, maar juist de Illuminati, de vrijmetselaars, rozenkruisers en Bolderbergers, die hebben de poen, de medicijnen.. maak die lui maar dood, want zij willen een New World Order geregeerd onder 1 man wat al snel neigt naar die snurker van Noord Korea en dat willen we toch niet? Dwaal ik af? Nee toch?

  PS = ik houd niet van rekenen..

Leave a reply

19 − vier =