Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Voor ieder een plek onder de zon

Voor ieder een plek onder de zon

Nederlanders gunnen voor ieder een plek onder de zon. Als ‘goedmensen’ zijn wij niet te beroerd om walvissen, hongerende mensen en oorlogsvluchtelingen te helpen. Wij hebben het immers goed. Een supermarkt om de hoek, veiligheid, puberende kinderen die op straat flirten, naakt zonnen op het strand. Heerlijk, wat een leven. Ik kies voor zo’n land. Een Nederland waar ‘goed’ doen ook ‘goed’ ontmoet. Maar wat als dat niet het geval is? En mijn ‘goed’ doen met ‘kwaad’ wordt ontmoet?

Voor ieder een plek onder de zon

Voor ieder een plek onder de zon
Asielzoekers maken de Muide (België) schoon

Stel dat er 100.000 migranten in Nederland aankomen die niet vluchten voor levensgevaar. Stel dat zij hun land ontvluchten omdat zij werk zoeken in West-Europa (1). Voor 60 tot 80 procent van hen is er thuis geen baan, geen eten, geen dak boven het hoofd. Een deel steelt. Anderen bedelen zich suf. Weer anderen proberen door de woestijn naar Libië te vluchten om dan naar Europa te liften. Weer anderen nemen deel aan het islamitisch terrorisme, piraterij en pijpleiding vandalisme. Zij hebben niets te verliezen. Geef ze eens ongelijk.

Nigeria

Hierbij een voorbeeld: Nigeria, de eens meest sterke economie van Afrika, ligt onderuit. Het land telt 175 miljoen mensen. Over 10 jaar zijn het er 220 miljoen. De bevolkingsgroei is 2.5 procent. De corruptie is moordend. Door vandalisme in de Niger Delta voert het slechts 800.000 van de 2.2 miljoen vaten ruwe olie uit. In een jaar tijd is de USD:Naira van 1:200 naar 1:320 gedevalueerd. Hotel en casino onderneming Sun International, Woolworths en Tiger Brands stappen op. 14 Vliegtuigmaatschappijen schrappen Nigeria uit hun agenda. Velen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Ghana. Maar met de buurlanden gaat het niet veel beter. Ook daar is de werkloosheid onder de jongeren 60 procent of meer. De Nigeriaanse, Ghanese en Senegalese jeugd is de trektocht naar Europa al begonnen.  De eerste 6 maanden van dit jaar staken volgens Frontex 18.000 West-Afrikanen met een bootje over naar Italië.

Kosten

Voor ieder een plek onder de zon
Betalen u en ik als ‘goedmensen’ de rekening?

Al die – nu nog utopische – 100.000 jonge mannen spreken niet de taal. Zij kennen geen vak en moeten vanaf de eerste dag van aankomst worden onderhouden omdat ze geen geld hebben. Deze mensen moeten worden getraind en ingeburgerd. Het duurt gemiddeld 8 jaar voordat 70 procent een baan heeft. Betaalt u als ‘goedmens’ daarvoor? Laten we zeggen 100.000 x 25.000 Euro per jaar zoals becijferd door NRC. Dat is 2.5 miljard euro per jaar x 8 jaar = 20 miljard euro? En 30 procent krijgt nooit werk en leeft van uw portemonnee voor laten we zeggen 40 jaar. Dat kost u dus 30.000 x 25.000 euro/jaar x 40 jaar = 30 miljard euro.Bij elkaar bent u dan 50 miljard euro kwijt. Dat is met 17.15 miljoen mensen 2.915 euro per hoofd van de bevolking. U mag kiezen. Of u betaalt het genoemde bedrag vrijwillig (al dan niet gespreid). Of dit bedrag wordt ingehouden op de zorgverzekering, het pensioen en de bijstandsuitkering. En er zijn wat bijkomende kosten zoals medische zorg en andere verzekeringen. En een eenmalige uitkering voor het inrichten van een woning van maximaal 10,000 euro, enz. En u gaat uiteraard meer belasting betalen. Is u als ‘goedmens’ die 50 miljard euro waard?

Criminaliteit

Voor ieder een plek onder de zon
Meer veiligheid op straat

Stel dat 10 procent van die 100.000 economische migranten ook nog eens uw dochters verkrachten. En relletjes schoppen zoals in Ede, Almere, Zaandam, Veghel en Maassluis. En op rooftocht gaan. U vindt uw auto terug met ingeslagen ruiten. Uw huis wordt geplunderd als u op vakantie bent. Bent u als ‘goedmens’ dan nog steeds gelukkig met deze golf van criminaliteit?

Andere normen en waarden

Al deze 100.000 economische migranten hebben andere normen en waarden. Logisch zij komen uit een andere cultuur. Stel dat deze nieuwkomers vinden dat u zich aan hen moet aanpassen. Stel dat het merendeel islamiet is. Geeft u toe? Vindt u dan dat uw vrouw, partner en dochters gesluierd moeten rondlopen in de buurt van sterk geïslamiseerde wijken?

10 x zoveel

Nu komen er geen 100.000 migranten Nederland binnen, maar tussen 2016 en 2035 1 miljoen. Dit getal is gebaseerd op een uitspraak van Juliaan van Acker in een opiniestuk in TPO. Hierin zegt  dat ‘meer dan 100 miljoen jongeren klaar staan om de oversteek van Afrika naar Europa te wagen’. Zie mijn boek ‘Europa en Migranten‘  dat zojuist is uitgekomen. 100 Miljoen jongeren verdeeld over de Europese Unie levert Nederland al gauw een aandeel op van 1 miljoen. De 100 miljoen is een gevolg van de sterke bevolkingsgroei in Noord-. Midden- en West Afrika. Tot het jaar 2100 komen er 2 miljard mensen bij. Dat is VIJF keer de bevolking van Europa. Deze daalt de komende 84 jaar daalt van 508 miljoen naar 450 miljoen mensen.

De kosten zijn dan 10 x 50 miljard ofwel 500 miljard euro! Zonder rekening te houden met inflatie! Toen ik dit op een blog uitlegde, reageerde bezoeker ‘Anna’ met: “Wat  u schetst lijkt correct te zijn. Maar het probleem is, dat wij in Nederland geen politici meer hebben die dit snappen. En als ze het al zouden snappen zijn ze niet bereid om maatregelen te nemen. Men is bang om verantwoordelijkheid te dragen. Wat dat betreft zijn we al tot Afrikaans niveau gezakt”.

Dan maar geen ‘goedmens’?

Voor ieder een plek onder de zonIndien u van deze cijfers schrikt en besluit geen ‘goedmens’ meer te zijn, komt u in de problemen. De buren noemen u een fascist, een extremist, een populist of een nationalist. Uw werkgever roept u op het matje met de vraag waarom u zo intolerant bent. Geen goed antwoord belemmerd promotie en bevordert mogelijk ontslag. Ook krijgt u vanwege het zogeheten ‘intolerante’ opstandige gedrag de gedachtenpolitie op de stoep. U kunt zich beroepen op vrijheid van mening of van spraak. Maar geen autoriteit of baas die zich daarvan wat aantrekt. Waarom? Omdat Nederland nu eenmaal niet door het volk wordt geregeerd. De bazen zijn de politici die precies datgene uitvoeren wat de Europese Unie van hen verlangt. En de EU is al lang geen mooiweersprookje. Dat was het eens, in het prille begin.

Economische unie

Na de Tweede Wereldoorlog in 1952 wordt de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal EGKS, opgericht. Het motto is geen staal, geen wapens. Deze uit 6 landen tellende organisatie moet oorlog tussen West-Europese landen onmogelijk . Dit doen zij door de productie van kolen en staal te controleren. Daarna volgt een aanzet tot de Europese Economische Gemeenschap EEG. Deze wordt in 1957  gevormd door België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. In de jaren die volgen groeit de EEG door toelating van nieuwe lidstaten. In 1993 krijgt tijdens het Verdrag van Maastricht de huidige Europese Unie gestalte. Met deze ontwikkeling heeft geen van de lidstaten van de Europese Unie moeite. Niemand heeft trek in oorlog en een ieder is voor vrij handelsverkeer en geld verdienen.

Van Supra naar Federatie

Voor ieder een plek onder de zon
Europese Unie van supranationale organisatie naar een Federatie van Staten

De irritatie tegen de Europese Unie begint pas in 2009. Er worden plannen gemaakt om de soevereine staten in een supranationale staat onder te brengen. Nederland en Frankrijk stemmen ‘nee’ tegen het in 2007 ondertekende Verdrag van Lissabon. Toch wordt het verdrag aangenomen. In de jaren die volgen willen de politieke leiders ‘Supra’ veranderen in een Federatie van Europese Staten. Daarbij moet het individuele en monoculturele karakter worden vervangen door een multiculturele samenleving. De gedachte is dat alleen een Federatie die samensmelt met Afrika en het Midden-Oosten een economische toekomst heeft. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble vindt Afrika het probleem van Europa. Vandaar dat bondskanselier Angela Merkel de Europese grenzen voor migranten openzet.

Wat is de oplossing?

Het motto ‘Schuif gezellig aan tafel’ leidt mijns inziens niet tot een gebalanceerde samensmelting van Europa en Afrika. Eerder op een ontwrichting van de samenleving. Er blijft op de vraag ‘hoe dan wel’ weinig opties over. Het enige dat ik kan bedenken is allereerst werkgelegenheid in Afrika scheppen. Dan creëren wij een tweede India. Een nieuwe markt waarmee het westen handel kan drijven en waarop wij zitten te wachten. Daarnaast de Afrikanen bevolkingsexplosie indammen. Dit  kan door vreselijk veel voorlichting te geven. En de vrouwen het geloof mee te geven dat een kind hen niet ‘meer vrouw’ maakt. Zij kunnen net als mannen ook voor een carrière kiezen. Bovenal wil ik wijzen op het herverdelen van de welvaart tussen Europa  en Afrika. Europa moet in Afrika de economische voorwaarden te scheppen waarop dit continent op eigen benen kan staan. Zo creëert Europa tegelijk formidabele handelsbetrekkingen.

Voor het herverdelen van welvaart pleit ik in mijn recente boek ‘Europa en Migranten‘. Wanneer wij daaraan geen gehoor geven, zo vrees ik, worden beide continenten economisch, sociaal en cultureel ondergedompeld in chaos. Dit is een ver van uw bed show als u de vijftig bent gepasseerd. Maar vreselijk dichtbij als u achttien bent.

10 Responses to Voor ieder een plek onder de zon

 1. “Wie zit erachter, wat is het scenario en de tijdslijn, wat zijn feiten en wat zijn verzinsels?”

  Nou euh, iets waar of ik in 1995 van schreef, destijds had ik alle Christelijk segmenten gewist, want dat blieven ongelovigen immers niet en waarvan ik destijds een site had onder mijn nick en tagline “Sloppy Kisses and a wet luttuce handshake from Old Hag” kreeg ik iets meer bezoekers binnen als mijn website van heden, meer dan tienduizend per dag en zeer opmerkelijk van welke regering dan ook wereldwijd en het werd me niet in dank afgenomen want ik achtte het niet ‘toevallig’ dat ik een andere jaaropgaaf kreeg waardoor iedere subsidie mijn neus voorbij ging en dat voor vijf jaar lang en toen ik meende met terugwerkende kracht het terug te draaien was het te laat: verjaard.

  Och… degene die ik deelachtig ben is sterker dan die is in de wereld. Bij website staat de rechtstreekse link, en anders kan je altijd nog op de piramide klikken.

 2. Peter een prima website en in veel van jouw woorden kan ik mezelf vinden… Zal je zeker blijven volgen!

 3. Beginjaren 80 zei mijn werkgever dat er maar weer eens oorlog moest komen en dat is waar de lieden in Brussel op aansturen. Zij hebben hun familie gezekerd elders en genoeg poen om jaren in weelde te kunnen leven, ook voor hun nakomelingen.

  En wat die jaren aangaat, 2035 en zo, zo ver komt het niet eens. Maar dat heb ik je elders al geschreven waar je nog geen sjoege op hebt gegeven.

 4. Dank, inderdaad wat is er aan de hand. Wie zit erachter, wat is het scenario en de tijdslijn, wat zijn feiten en wat zijn verzinsels? Waarschijnlijk komen wij daar nooit achter.

 5. Er is idd geen alternatief, dat bedoel ik dan ook.
  Wanneer je als verstandig mens je verstand gebruikt dan kun je zien wat nodig is om de mensheid te redden.
  Toch gebeurd dit niet, en in uw boek, the boogeyman heeft u zelf blootgelegd hoe corrupt onze leiders in mekaar steken.
  Over dit boek zou ik u graag nog een compliment willen maken, echte onderzoeksjounalistiek van de bovenste plank, iets wat steeds zeldzamer wordt.
  In ieder geval is er wel wat aan de hand, maar wat?
  Plaats hier even een stukje uit de Volkskrant van lang geleden, geschreven door iemand die nu niet meer leeft , maar wel mijn mentor is gehttp://web.archive.org/web/20120304131116/http://www.wetenschap-eindtijd.com/lezersbijdragen/lezersbijdragen.htmlweest om die absurde wereld om mij heen een klein beetje te begrijpen.

 6. Tegenwoordig kan een kind nog zien hoe het allemaal beter en anders kan, zo beroerd en irrationeel zijn de beslissingen van onze zgn volksvertegenwoordigers.
  Ik gun het u dat u hoop heeft dat onze leiders nog bij zinnen komen, om de door u voorgestelde maatregelen uit te voeren, zodat onze ondergang voorkomen kan worden.
  Gezien wat er allemaal gebeurd lijkt deze hoop mij uiterst naief.

Leave a reply

19 − 3 =