Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Migranten uit Afrika een ver van mijn bed show

Migranten uit Afrika een ver van mijn bed show

Zijn de migranten uit Afrika een ver van mijn bed show? Of moet ik mij zorgen maken om al die economische vluchtelingen die Europa overspoelen? Trek om het jaar 2016 een dikke, grote, vette, cirkel. Dit is het jaar dat de exodus van Afrikanen is begonnen.

Juliaan van Acker, emeritus-hoogleraar aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, meldt dat 100 miljoen Afrikanen een nieuw bestaan zoeken. Ruim 60% is onder de 25 jaar. Donald Tusk, de president van de Europese Raad, tweet “De vluchtelingenstroom gaat nog jaren aanhouden. We spreken over miljoenen”. Het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) sluit hierbij aan. “Nergens anders ter wereld zijn er zo veel mensen op de vlucht wegens honger, oorlog of een gebrek aan vrijheid”.

De macht van het getal

Migranten uit Afrika een ver van mijn bed show
Alles beter dan een leven zonder toekomst.

In mijn vorige blog Europese Unie moet welvaart herverdelen noemde ik de getallen. De bevolking van de Europese Unie Europa daalt. De komende 84 jaar – tot 2100- gaat het van 508 naar 450 miljoen mensen. De Afrikanen bevolking in Noord- Midden- en West Afrika stijgt in dezelfde periode met 2 miljard mensen! Dat is VIJF keer  de bevolking van Europa! Voor 60 tot 80 procent is er geen werk, geen eten, geen dak boven het hoofd.

Nigeria: 60 procent werkloos

Ik woon/werk al jaren in Afrika en de laatste paar jaar ook in Nigeria. Dat was eens de economische motor van Afrika. Ik doe als veiligheidsadviseur risico analyses en vertel wat er moet gebeuren, hoe lang het duurt en wat het kost. Vaak is het probleem dat arme en werkloze jongeren personeel ontvoeren en op strooptocht gaan. Of olie tappen uit pijpleidingen om in het ‘oerwoud’ van de Niger Delta een raffinderij te beginnen. Daarnaast werk ik met industriëlen aan het ontwikkelen van banen. Dit doen wij in de agrarische en de olie- en gas sector. Het idee is dat wanneer je geld verdient en je eigen familie kan onderhouden je niet hoeft te jatten. Of je land ontvluchten om elders een bestaan op te bouwen.

West Afrika bijna failliet

Migranten uit Afrika een ver van mijn bed show
Waarheen te gaan? Thuisblijven heeft geen zin.

Ik zie armoede, islamitisch terrorisme, piraterij en pijpleiding vandalisme van dichtbij. Ruim 60 procent van de jongeren inclusief afgestudeerden heeft geen werk. In sommige gebieden zelfs 90%. Een deel steelt. Anderen bedelen zich suf. Weer anderen proberen door de woestijn naar Libië te vluchten om dan naar Europa te liften. Geef ze eens ongelijk.

De eens meest sterke economie van Afrika ligt onderuit. Het land telt 175 miljoen mensen. Over 10 jaar zijn het er 220 miljoen. De bevolkingsgroei is 2.5 procent. De corruptie is moordend. Door vandalisme in de Niger Delta voert het nog maar 800k van de 2.200k vaten ruwe olie uit. Forex komt nauwelijks binnen. In een jaar tijd is de USD-Naira van 1: 200 naar 1:320 gegaan. Hotel en casino onderneming Sun International, Woolworths en Tiger Brands stappen op. 14 vliegtuigmaatschappijen schrappen Nigeria uit hun agenda. Velen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Ghana.

Migranten uit Afrika een ver van mijn bed show

Met de buurlanden gaat het niet veel beter. Dus gaan zij naar Europa. De EU politici kiezen voor integratie in plaats van cultuur behouden en in Afrika een groei-economie stichten.

Migranten uit Afrika een ver van mijn bed show?
Lagos, de grootste stad in Nigeria met 21 miljoen mensen, praktisch onleefbaar .

Toen ik dit op het blog Xandernieuws  uitlegde, reageerde ‘Anna’ met: “Wat  u schetst lijkt correct te zijn. Maar het probleem is, dat wij in Nederland geen politici’ s meer hebben die dit snappen. En als ze het al zouden snappen zijn ze niet bereid om maatregelen te nemen. Men is bang om verantwoordelijkheid te dragen. Wat dat betreft zijn we al tot Afrikaans niveau gezakt. Dus een berekening maken zoals u dit schets is een utopie”.

En U.G. Kempenaer zegt: “Welvaart verdelen? Omdat ze ons anders overspoelen? Een groeieconomie stichten? Onder welke steen kom jij vandaan? Na vele decennia ontwikkelingshulp, vele honderden miljarden verder, is er nog nauwelijks iets van de grond gekomen. De Afrikaan is daar ook niet in geïnteresseerd. Dat is naïef Europees denken”.

Exodus is begonnen

Of ‘Anna’ en ‘Kempenaer’ gelijk hebben laat ik in het midden. Feit is dat miljoenen jongeren uit West-Afrika elders een bestaan willen opbouwen. Europa staat op de bovenste plek. Indien deze trend doorzet staan binnen 5 tot 10 jaar tientallen miljoenen Afrikanen op de stoep. Deze exodus zal de Europese samenleving ontwrichten.

Hoofdpijndossier

Migranten uit Afrika een ver van mijn bed show
Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan…

Hoe met economische migranten, asielzoekers en illegalen om te gaan, is een hoofdpijndossier. Politie, justitie en tal van gouvernementele organisaties maken overuren. Budgetten worden gecreëerd voor vervoer, asielzoekerscentra, medische opvang en bed-bad-broodregelingen. Er moet extra geld worden gereserveerd voor sociale en werkloosheidsuitkeringen en schaderisicoverzekeringen. Asielzoekers pakken banen van de autochtone bevolking af en de onveiligheid neemt toe. Vrouwen worden op straat of in het zwembad verkracht. Winkeldiefstallen en berovingen vinden aan de lopende band plaats. Auto’s worden in brand gestoken en terroristen schieten mensen neer en laten bommen ontploffen.

Terreur

En het is nog maar de vraag of het veiligheidsapparaat op de misdaad en het (straat)terreur een antwoord heeft. De beschaafde en niet-agressieve West-Europese bevolking is een gemakkelijke prooi van migranten. Zij zijn gewend om onder de meest bizarre omstandigheden te overleven. Zij hebben van kindsafaan geleerd hoe een ander op het hoofd te timmeren. Maar de zogeheten beschaafde West-Europeaan is verlamd. Hij kijkt met angst en afschuw toe als een Afghaan met een bijl en een mes op mensen inhakt.

De tijdbom tikt

Migranten uit Afrika een ver van mijn bed show
Vluchtelingenkamp in Nigeria.

Moeten wij niet de ‘tijdbom’ onschadelijk maken? ‘Schuif gezellig aan tafel’ leidt tot  chaos en ontwrichting van onze samenleving. Blijven niet veel opties over. Een is werkgelegenheid in Afrika scheppen en de bevolkingsexplosie indammen. Zo niet, dan zijn mogelijk beide continenten verloren. Dit is een ver van uw bed show als u de vijftig bent gepasseerd. Maar vreselijk dichtbij als u achttien bent.

Voor bankiers

Aan u de vraag: Is het migrantenprobleem uit Afrika een ver van uw bed show? Het is nogal een serieus economisch probleem wanneer mensen voor hun land op de vlucht slaan. De consequenties zijn in de honderden miljarden euro’s te voelen in Europa (miljoenen migranten opvangen) en in Afrika (braindrain). Naar alle waarschijnlijkheid is het uw geld, uit uw bank. Zullen wij rond de tafel gaan zitten en bespreken wat te doen? Ik heb een paar uitgewerkte ideeën om in West-Afrika werkgelegenheid te scheppen. Het schakelt de tijdbom uit en levert winst op. B2B. Samen met de zakelijke leiders van West-Afrikaanse landen. En met gepaste afstand tot politici. Interesse? Neem contact op met info@stuivenberg.nl.

7 Responses to Migranten uit Afrika een ver van mijn bed show

  1. Ik heb nog tal van dikke pillen in mijn kast staan die ik nog moet lezen, de belangrijkste die ik eigenlijk elke dag zou moeten lezen, ook al is het maar een pericoopje, verwaterd ook, deels door mijn internetverslaving en deels door woede wat nog niet is gezakt. Die andere boeken hebben voorrang op al het andere dus ik zie het er niet van komen dat je mij je boeken kan verslijten.

  2. Hallo Hans, nee dat zijn m.i. geen sprookjes en ja ik heb er eerder over geschreven in het boek De Boogeyman. De komende weken komt er denk ik veel duidelijkheid in MO. We zullen zien

  3. Ha die Hans, ja, ja, ja. Ik deel sinds de 80-er jaren je gevoel dat het niet goed en stom genoeg hoop ik wellicht tegen beter weten in dat het niet zo ver zal komen. Ik snap je, ik zie om mij heen wat er gebeurd en toch… In ene eerder boek De Boogeyman heb ik over de manipulatie van NWO, banken enz een duidelijk verhaal neergezet en je hoeft de geschiedenis maar te volgen, en toch… Verder ben ik zoals dat heet een non-believer. Familie in Castricum. Kan best. Er blijken veel Stuivenbergs in ZH te zijn. Ik heb eigenlijk geen contact met familie dan alleen mijn zuster. Vrgr

  4. Houdt de toekomst maar in ’t oog, allereerst zullen er mensen in grote getale verdwijnen, dat verklaard de hoeveelheid (plastic doodskisten) die voor nu slechts een cover up zullen zijn, daarna komt er vrede in Israël.
    Houdt dat scherp in de smiezen want pas dan komt er een hele berg onheil en anders zorg je nu dat je samen met die eerste groep mensen weg bent, want dan ben je altijd beter af. Mijn banner van Twitter moet toch genoeg info afgeven om te weten waar het om draait. Ergens in de NBG-vertaling staat dat de wereld is geschudt – ik weet niet meer waar. Maar dastijds was er Babel waar de mensen 1 van spraak en denken was en zij wilden de hemel bestormen: “God wel eens zeggen wat of Hij moet of laten”. Hij kwam naar benee, pleurde die toren om en verstomde hen allen zodat ze andere talen gingen spreken.. ik geloof dat het er 175 waren. Ieder zijn eigen plekje en nu vormen ze allen weer tot één, allen een afkeer van God en gebod, allemaal geleid door de tegenstander, op weg naar het verderf. Geloof in Christus, Peter.. red je vege lijf, straks gaat het niet meer. Bekijk desnoods de bovenbalk van http://blog.ikbenindehemel.nl bij opname en als je bewijs wilt zien bekijk dan Surprizing Discoveries. Ben jij heel misschien familie van die Stuivenberg uit Castricum?

  5. Hallo Hans, Er is wat dat betreft geld genoeg en ja, velen hebben er geen baat bij. Totdat uiteindelijk de landen weer door het volk worden geregeerd. Ik hoop dat dit geen illusie is.

  6. En de elite…………? De illuminati, Bilderbergers etc.. is zeker een sprookje. Je hebt niet het inzicht dat het hen baat doet omdat in hun agenda 21 depopulatie staat geschreven?

    Daar zit de poen, vraag het hun eens… maar ga er maar vanuit dat ze niet geïnteresseerd zijn.

Leave a reply

13 + 18 =