Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
‘Europa en Migranten – een Hoofdpijndossier’

‘Europa en Migranten – een Hoofdpijndossier’

Het boek ‘Europa en Migranten – een Hoofdpijndossier’  is vanaf nu verkrijgbaar.  Het boek vertelt over een onderwerp dat een belangrijke rol speelt in de komende verkiezingen. Eind dit jaar  in  Oostenrijk en in 2017 in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Ik maak in het boek een diepgaande analyse van wat er gebeurt indien de Europese Unie de ongebreidelde stroom vluchtelingen niet onder controle krijgt. Ik laat in  ‘Europa en Migranten’ zien dat ettelijke miljoenen Afrikanen hun koffer pakken om naar West-Europa te ‘vluchten’. Waar zij wonen is nauwelijks elektriciteit, water, medische verzorging, scholing, werk, voedsel, behuizing en communicatie. Het door religie ingegeven fanatisme van onder de vlag van Allah rovende, moordende en plunderende jihadisten overheerst. De economie ligt op zijn gat en de bevolking staart op een bankje voor zich uit of trekt en masse en vaak op desastreuze wijze naar het noorden om zijn geluk te beproeven.

Europa en Migranten - een Hoofdpijndossier
Peter Stuivenberg in gesprek met straatkinderen in Mali, welvaart herverdelen

Na aankomst kijken migranten gefrustreerd rond. Het integreren in een andere cultuur en religie verloopt moeizaam. En met 24 miljoen Europese werklozen liggen banen voor ongeschoolde arbeiders die doorgaans niet de lokale taal spreken buiten bereik. De enige verbetering is een dak boven het hoofd, medische verzorging en regelmatig eten. Scholing is ver beneden de maat of ontbreekt volledig; de normen en waarden van het gastland worden niet of slecht begrepen. Het bankje waarop ze zitten blijft helaas hetzelfde.

Europese samenleving bedreigd

Ook de frustraties in West-Europa nemen toe: veiligheid, vrijheid, cultuur en werkgelegenheid worden bedreigd. Honderden miljarden euro’s voor het integreren van niet-Europeanen leidt tot bezuinigen. De bevolking mort. Is het niet beter dat de migrant met hulp van Europa zijn eigen land opbouwt in plaats van ervoor op de vlucht slaan? Willem, een lezer van het blog ‘Economische migranten uit West-Afrika’ komt met een uitvoerbare oplossing om de werkgelegenheid in West-Afrika te bevorderen. Laten de Europese bedrijven die een tekort aan arbeidskrachten hebben aldaar produceren. Dit is haalbaar wanneer de Europese Unie helpt met exportsubsidie, training en de nodige infrastructuur. Ik zou zeggen Willem, leg het voor aan de Nederlandse parlementariërs!

EU en Federatie van Staten

Ik het boek neem ik u mee naar Noord- en Midden-Afrika. U kijkt over mijn schouder naar armoede, rovers, jihadisten en oorlog. Ik laat de werkelijke migratiecijfers zien en de reden waarom de Europese Unie een multicultureel beleid nastreeft. Een EU dat de soevereine macht van een volk afpakt en de Europese landen in een Federatie van Staten wil onderbrengen. Reden waarom de bevolking van Groot-Brittannië koos voor Brittain Exit ofwel Brexit. Reden voor mij om dit boek te schrijven. En om de ontwikkelingen die met  ‘Europa en Migranten’ te maken hebben in dit blog  spraakmakend, fascinerend en realistisch uit de doeken te doen. Zie ook Facebook Stuifs Wereld en Twitter @StuivenbergInfo

Leave a reply

zeventien − een =