Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Van EGKS naar Federatie van Staten

Van EGKS naar Federatie van Staten

De weg van EGKS naar Federatie van Staten is kort, de ontwikkeling nam nog geen 65 jaar in beslag. Na de Tweede Wereldoorlog in 1952 wordt de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal EGKS  opgericht. Het motto is geen staal, geen wapens. Deze uit 6 lidstaten tellende organisatie moet oorlog tussen West-Europese landen onmogelijk. Dit doen zij door de productie van kolen en staal te controleren.

Daarna volgt een aanzet tot de Europese Economische Gemeenschap EEG. Deze wordt in 1957  gevormd door België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. In de jaren die volgen groeit de EEG door toelating van nieuwe lidstaten. In 1993 krijgt tijdens het Verdrag van Maastricht de huidige Europese Unie gestalte.

Met deze ontwikkeling heeft geen van de lidstaten van de Europese Unie moeite. Niemand heeft trek in oorlog en een ieder is voor vrij handelsverkeer en geld verdienen.

Van EGKS naar Federatie van Staten
Open Europese grenzen

Van Supra naar Federatie

De irritatie tegen de Europese Unie begint pas in 2009. Er worden plannen  gemaakt om de soevereine staten in een supranationale staat onder te brengen. Nederland en Frankrijk stemmen ‘nee’ tegen het in 2007 ondertekende Verdrag van Lissabon. Toch wordt het verdrag aangenomen. In de jaren die volgen willen de politieke leiders ‘Supra’ veranderen in een Federatie van Europese Staten. Daarbij moet het individuele en monoculturele karakter worden vervangen door een multiculturele samenleving.

De gedachte is dat alleen een Federatie die samensmelt met Afrika en het Midden-Oosten een economische toekomst heeft. Vandaar dat bondskanselier Angela Merkel de Europese grenzen voor migranten openzet. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble vindt Afrika het probleem van Europa. Niet alleen moet er in Afrika worden geïnvesteerd. Ook heeft de Europese industrie  Afrikanen en mensen uit het Midden-Oosten nodig als goedkope arbeidskrachten. Dit gaat weer ten koste van de Europese werkgelegenheid. Hiertegen komen 22,2 miljoen werklozen waaronder 1.6 tot 1.9 miljoen Franse jongeren in opstand.

Een samensmelting van volkeren. Van EGKS naar Federatie van Staten. Is dat cultureel-sociaal-religieus mogelijk? Ik hoor graag uw mening.

Leave a reply

16 − 1 =