Het laatste nieuws met betrekking tot Europa en Migranten en het Project EU dat naar nieuwe wegen zoekt.
Boek: Europa en Migranten, Peter Stuivenberg
Boek “Europa en Migranten”

Boek “Europa en Migranten”

In het boek ‘Europa en Migranten’, beschrijf ik hoe de vloedgolf aan vluchtelingen een hoofdpijndossier is voor West-Europa. Ik maak een diepgaande analyse van wat ons te wachten staat, indien de Europese Unie niet tijdig op de rem trap. Dan wel een gedegen plan van aanpak op tafel legt om de ongebreidelde stroom vluchtelingen onder controle te krijgen.

In  ‘Europa en Migranten’ trekken ettelijke miljoenen Afrikanen naar West-Europa. Waar zij wonen is nauwelijks elektriciteit, water, medische verzorging, scholing, werk, voedsel, behuizing en communicatie. Het door religie ingegeven fanatisme van onder de vlag van Allah rovende, moordende en plunderende jihadisten overheerst. De economie ligt op zijn gat en de bevolking staart op een bankje voor zich uit of trekt en masse en vaak op desastreuze wijze naar het noorden om zijn geluk te beproeven.

Peter op Mali MarktNa aankomst kijken migranten gefrustreerd rond. Het integreren in een andere cultuur en religie verloopt moeizaam. En met 24 miljoen werklozen liggen banen voor ongeschoolde arbeiders die doorgaans niet de lokale taal spreken buiten bereik. De enige verbetering is een dak boven het hoofd, medische verzorging en regelmatig eten. Scholing is ver beneden de maat of ontbreekt volledig; de normen en waarden van het gastland worden niet of slecht begrepen. Het bankje waarop ze zitten blijft helaas hetzelfde.

Europa en migranten bedreigd

Ook de frustraties in West-Europa nemen toe: veiligheid, vrijheid, cultuur en werkgelegenheid worden bedreigd. Honderden miljarden euro’s voor het integreren van niet-Europeanen leidt tot bezuinigen. De bevolking mort. Is het niet beter dat de migrant met hulp van Europa zijn eigen land opbouwt in plaats van ervoor op de vlucht slaan?

Ik neem u mee naar Noord- en Midden-Afrika. U kijkt over zijn schouder naar armoede, rovers, jihadisten en oorlog. Ik laat de werkelijke migratiecijfers zien en de reden waarom de Europese Unie een multicultureel beleid nastreeft. Een EU dat de soevereine macht van een volk afpakt en de Europese landen in een Federatie van Staten wil onderbrengen. Reden waarom de bevolking van Groot-Brittannië koos voor Brittain Exit ofwel Brexit. Reden voor mij om dit boek te schrijven. Spraakmakend, fascinerend en realistisch. Zie ook Facebook Stuifs Wereld en Twitter @StuivenbergInfo

Leave a reply

zeventien − 16 =